MNOGOBROJNE IZMENE U NADZORNIM I UPRAVNIM ODBORIMA PREDUZEĆA I USTANOVA

Karlečik i Lisica direktori svojih ustanova

Poslednje skupštinsko zasedanje obeležio je veliki broj kadrovskih promena. Veći deo predloženog dnevnog reda od 84 tačke ticao se promena u sastavima školskih odbora. Dopunjen je sa još 35, koje se odnose na nove članove upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova.

„ČISTOĆA”, „TURISTIČKA”…
Dejan Karlečik i Olivera Lisica postavljeni su za rukovodioce Narodnog pozorišta „Toša Jovanović”, odnosno Centra za socijalni rad. Karlečik je prethodno bio u v.d. statusu, dok je Lisici produžen mandat. Ivan Vojinov je ponovo imenovan za člana Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo”. U istoj situaciji našli su se Žarko Cvetić i Goran Milivojev u odboru „Vodovoda i kanalizacije”. Milena Prstojević ponovo će predsedavati Upravnim odborom Turističke organizacije. Dosadašnji članovi su bili: Vanja Lučić, Danijela Rakić, Jadranka Svirčev i Bogoljub Kandić. Umesto njih dolaze Aleksandar Ludoški, Ivica Rogić i Slavica Lekić. U Nadzornom odboru Turističke organizacije umesto Jasne Grubački predsednica će biti Nevena Gavrilović. Promeniće se i članovi Goran Mijatov i Svetlana Mihajlović. Umesto njih biće samo Gordana Gladić. Skupština je donela kadrovske promene i u Javnoj ustanovi „Sportski objekti”. Tako će se Mirko Krlić naći na čelu Upravnog odbora ove ustanove umesto Igora Delje. Branislav Lazić i Dragan Radičević zameniće Radivoja Mihajlovića, Nikolu Savatovića i Zoricu Zubac Gavrilo. Nadzorni odbor će voditi Zoran Vučić, nakon što je razrešena Jelena Pernat. Boris Kurjak će postati član ovog tela, a razrešeni su Miloš Pustinjak i Snežana Tegeltija.

 

POZORIŠTE, ARHIV, KULTURNI CENTAR…
Novih imena ima i u Kulturnom centru. Na mestu predsednice Upravnog odbora Sanju Stanisavljev zameniće Verica Karanović. Stare članove: Svetozara Anđela, Milomira Zlatića i Nikolu Grčića, odmeniće novi: Slađana Đurić, Svetlana Simidžija i Nenad Petrović. U Nadzornom odboru Jovana Vukonjanski će naslediti predsednicu Nataliju Stojadinov, dok Tanja Todorović i Sredo Pajić ostaju članovi.
Ranko Perišić će i dalje biti prvi čovek Upravnog odbora Istorijskog arhiva. Nova imena su: Željko Vučković, Ivica Radišić, Nikola Petričić i Goran Živić umesto starih: Zoltana Halaia, Steva Božića, Grozdane Santrač i Željka Bajića.
Nadzorni odbor će činiti Nenad Nićin koji dolazi na mesto predsednice Jasmine Tutorov. Milovan Petkanić i Goran Živić prepustiće mesta članova Kristini Bačić i Sofiji Babić.

Dušan Jarčević neće više voditi Upravni odbor Narodnog pozorišta. Odlaze i Tijana Vulović i Aranka Aleksić. Dužnosti preuzimaju: Nedeljko Golušin, Jelena Srdanov, kao i glumci Mirko Pantelić i Miroslav Maćoš. Novi predsednik Nadzornog odbora biće Nemanja Kokir, dok je odlazeći Vladiša Reljin. Menjaju se Petar Vukov i Milorad Čalić dok ostaje Laslo Tot kao predstavnik zaposlenih. Upravni odbor Apoteke „Zrenjanin” dobija novu članicu Draganu Kralj.

Miroslava Malbaški

  • GRADSKE KOMISIJE
    Đina Darijević postavljena je na čelo komisije koja će sprovoditi konkurse za izbor direktora. Pomagaće joj članovi: Jelena Tabački, Goran Tajdić, Danka Drljan Žurž i Vukosava Đapić Atanacković. Odbornik Nenad Domjeskov vodiće komisiju za predstavke i predloge, a uz njega će biti Vanja Lučić, Danijela Rakić, Nikola Ostojić i Aleksandar Šalamon. Advokat Jovan Stankov predsednik je komisije koja će sprovoditi izbore za članove saveta mesnih zajednica, dok će Ivana Popov biti njegova zamenica. Članovi i njihovi zamenici u ovom telu biće: Ivana Kojčić (Jelena Pirić), Jelena Tabački (Jelena Gogić), Goran Milivojev (Jelena Nikolić), Ljubiša Rikalo (Ivan Todorov), Persida Živanov (Branko Vidrić), Sanja Kondić (Slavica Lekić) i Dijana Ribar (Sara Dostanić).
    Drugostepenu komisiju čine: Sanja Marić, predsednica, i članovi: Sanja Župunski, Nenad Vujin, Dijana Cvetković, Marija Milišić i Marija Dimitrijević, sekretarica.
    Poslednja formirana je stambena komisija kojom će rukovoditi odbornik Siniša Vukić, a zamenica će mu biti Radmila Marković Maćešić. Uz njih su i Lepa Arambašić (Ivana Jovanović), Zorica Milivojev (Miroslav Markuš), Boba Božić (Zorica Marinković) i Dragan Petrin (Nenad Domjeskov).