USAVRŠAVANJE UZ MENTORA: Program za sadašnje i buduće profesionalce

Otvoren je konkurs za šesti ciklus programa „Kreativno mentorstvo” na koji mogu da se prijave sadašnji i budući profesionalci u oblasti kulture, umetnosti, medija i kreativnih industrija iz javnog, civilnog i privatnog sektora ili koji deluju samostalno. Reč je o besplatnom programu koji traje godinu dana. Odabrani će raditi sa svojim mentorima koji biti izabrani u skladu sa potrebama polaznika. Pohađaće radionice na mesečnom nivou. Program traje godinu dana (od novembra 2021. do novembra 2022).
Poziv je otvoren do petka, 17. septembra, a sve informacije, kao i uputstvo za prijavu nalaze se na sajtu: www.kreativnomentorstvo.com.

M.M.