USLUGE SMEŠTAJA OD 1. OKTOBRA U DIGITALNOJ BAZI

Obavezna prijava za sve nekategorisane ugostitelje

Početkom meseca sa radom je počeo centralni informacioni sistem (CIS) „eTurista”. Sa pripremama za uspostavljanja baze (po ugledu na razvijenije zemlje), u Srbiji se počelo krajem prošle godine kada je jedinicama lokalne samouprave (JLS) dat zadatak da upute poziv svim nekategorisanim turističkim objektima kako bi se stvorilo jedinstveno uporište i evidentirali ugostitelji.

OLAKŠANE PROCEDURE
Portal čiji je cilj da olakša poslovanje ugostitelja i smanji broj administrativnih procedura počeo je sa radom 1. oktobra. Putem njega plaćaju se boravišne takse, kategorišu objekti za smeštaj, prijavljuju i odjavljuju turisti (domaći i strani), bez obaveze odlaska u MUP, kako je to ranije bila praksa.
Kako saznajemo iz Gradske uprave, fizička lica koja pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim objektima poput soba, apartmana, kuća ili u okviru seoskog turističkog domaćinstva u zakonskoj su obavezi da podnesu zahtev i budu kategorisani.
– Zahtev se podnosi na taj način što se lice koje prijavljuje objekat javlja JLS. Nakon toga dobija lozinku za pristup sistemu „eTurista” i preko njega podnosi zahtev za kategorizaciju svog objekta – objašnjava Duška Koprivica iz Odeljenja privrede Gradske uprave, i dodaje da na osnovu podnetog zahteva na teren izlazi komisija za kategorizaciju, potom se izdaje rešenje sa rokom važenja od tri godine.
Do sada je na teritoriji Zrenjanina kategorisano preko 150 smeštajnih objekata. Nadležni podsećaju da se davanje u zakup kuće, stana, apartmana, sobe, ležaja ili drugog prostora koji je namenjen za smeštaj u periodu do 30 dana smatra pružanjem ugostiteljske usluge.

ZA PRAVNA LICA OBAVEZNA EVIDENCIJA
Kada su u pitanju pravna lica koja prvi put žele da kategorišu objekat (hotel, motel, pansion, kamp, turističko naselje, lovačka vila i dr.) moraju se obratiti Ministarstvu za turizam kako bi dobili rešenje o kategorizaciji. Nakon toga, javljanjem JLS biće evidentirani i moći će da pristupe sistemu.
– Vlasnici hostela, prenoćišta, konačišta, hotela, hana, etno-kuće, salaša, vila, kamping odmarališta za obavezno kategorisanje javljaju se JLS. Ukoliko ugostitelj već poseduje rešenje o kategorizaciji, od nadležnih će dobiti pristupnu lozinku i nastaviti rad preko CIS-a – kaže Koprivica.
„eTurista” vršiće obračun obaveze plaćanja boravišne prakse automatski. Svi koji su u sistemu taksu će plaćati kvartalno, do petog u mesecu za prethodni kvartal.
Iz Ministarstva za turizam navode da je zadatak jedinica lokalne samouprave da kreiraju tačne i ažurne evidencije svih ugostiteljskih objekata koji se nalaze na njihovoj teritoriji kako bi se podaci preneli u Centralni sistem.
Postojanje ovakvog programa olakšaće praćenje ukupnog broja turista, svakodnevni uvid u bazu podataka o smeštajnim objektima i pružaocima usluge smeštaja. Na ovaj način lakše će se organizovati promocija srpskog turizma, kao i kreiranje aktivnosti u cilju njegovog razvoja, ističe naša sagovornica.J. Šormaz

J. Šormaz