VANREDNO VEĆE NA „PUPINU” : O trošenju para i projektima

Na vanrednoj sednici Nastavno-naučnog veća Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu Univerziteta u Novom Sadu, koja je danas održana, dekanka prof. dr Dragica Radosav govorila je o brendiranju fakulteta, istakla je da studentima treba omogućiti dobre uslove za rad, jer su oni najvažniji i ova visokoškolska ustanova, kao i zaposleni u njih, postoje zbog njih. Ona veruje da će Fakultet u narednoj godini to i ostvariti.

– Fakultet je kao brod Titanik” – ne možemo da dozvolimo da potone, već da sigurno plovi, u šta nas uveravaju uspesi naših studenata, povezivanje sa brojnim naučnim insitucijama, kod nas i u svetu, saradnja sa Zrenjaninskim poslovnim krugom, „NIS – Gaspromnjeftom” firmama „Levi9”, „Vega IT”, „Konsultir”, Visokom tehničkom školom, Regionalnom privrednom komorom, Regionalnim centrom za talente, akreditacija i akreditacija studijskih programa – istakla je dr Radosav i napomenula da je pokrajinska vlada obezbedila sredstva za popravku krova. – Radi se više nego ikada, podstičemo razvoj svih studijskih programa. Bićemo domaćini učesnicima svetske konferencije ACE – napredne računarske tehnologije video i edukativnih igara…

Ona je istakla da postoje i problemi koje treba rešiti, poput IPA projekta o tekstilnoj industriji I Republičkog programa o reciklaži otpada, gde treba utvrditi koliko je sredstava dobijeno, utrošeno i gde je oprema iz ovih projekata. Takođe je rekla da aneks Fakulteta nije tehnički primljen i nema upotrebnu dozvolu, i da predstoji izrada sistematizacije. Zbog, kako je ukazala, brojnih nepravilnosti u vezi sa oba programa, ona je zatražila, a većina članova Nastavno-naučnog veća prihvatila, da Savet Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin” preuzme nadzor nad sprovođenjem IPA međunarodnog projekta i Republičkog projekta o reciklaži otpada, kako bi se utvrdili svi validni podaci, kao i trošenje para ove budžetske ustanove tokom mandata prethodnog dekana.

Današnjoj sednici prisustvovali su i studenti.
M. B.

20161003-dragica-mihajlo-pupin-5