VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA – DIPLOME ZA OSNOVNE I SPECIJALISTIČKE STUDIJE

Najboljima pohvale i nagrade

Pred kraj minule godine, na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu uručene su diplome studentima osnovnih i specijalističkih strukovnih studija. Ovo je, ujedno, bila i prilika da se, sada već bivši studenti, upoznaju sa novim menadžmentom škole pred kojim su značajni zadaci za sadašnje, kao i buduće akademske građane.
Diplome je dobilo 88 studenata na osam studijskih programa i 23 specijalista mašinskog inženjerstva, tehnološkog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta.
Za izuzetne rezultate, na osnovnim studijama pohvaljeni su i nagrađeni Nebojša Golić (9,50) – inženjerski menadžment, Jelena Bundra – tehnološko inženjerstvo (9,50) i Goran Tasić – mašinsko inženjerstvo (9,13). Aleksandar Rudić – inženjerski menadžment (9), Ivona Japundža- tehnološko inženjerstvo (9,88) i Zoran Popov – mašinsko inženjerstvo (9,88), bili su najuspešniji na specijalističkim strukovnim studijama.
M. Bečejac

Opširnije u štampanom izdanju