VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA NASTOJI DA  PRATI ZAHTEVE PRIVREDE

U korak sa novim vremenom
Kao jedna od vodećih visokih škola u Srbiji, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu ušla je u proces modernizacije i pripreme za upis 56. generacije studenata. U toku duge tradicije, škola je neprestano pratila savremena dostignuća u nauci i tehnici, kao i potrebe privrede i društva, odnosno14 ciklusa novih studijskih programa.
Dr Milorad Rančić, direktor ove visokoškolske ustanove, ističe da je u toku i akreditacija osam novih studijskih programa, a uskoro sledi i uvođenje magistarskih strukovnih studija.

M. Bečejac
Opširnije u štampanom izdanju