VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA: Ukupno 340 novih studenata

Školske 2019/2020. godine, biće dovoljno mesta za upis budućih studenata. Tako je Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu objavila konkurs za upis 340 brucoša na pet studijskih programa koji se školuju na teret budžeta ili sami plaćaju školovanje.

Najviše studenata planira se za tehnološko inženjerstvo – 60 na budžetu i 88 samofinansirajućih. Elektrotehnika i računarstvo imaće 36 studenata i četiri samofinansirajući, a inženjerstvo zaštite na radu 30 i to samo onih koji studiraju o trošku države. Mašinsko inženjerstvo – 20 budžet i 36 samofinansiranje i inženjerski menadžment u kriznim uslovima – 20 budžetsdkih i 40 samofinansirajućih studenata.

Prijave su 26, 27. i 28.juna i 1. i 2. jula. Prijemni ispot kandidati polažu 4.jula u 12 časova.


M.B.