VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA: Treća misija za obrazovanje

– Neophodno je da se stvore uslovi za razvoj treće misije u obrazovanju promenom postojećih zakona i donošenjem novih zakona, kao i izgradnja kapaciteta visokoškolskih institucija za njenu implementaciju.

Treća misija univerziteta podrazumeva tri dimenzije: transfer tehnologija i inovacije, kontinuirano obrazovanje i društveni angažman – rekla je na otvaranju međunarodnog skupa održanog 6. i 7. aprila na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu.

U ime domaćina, skupu se obratio dr Milorad Rančić, direktor Visoke tehničke škole.

Skup Metodološki vodič za inovacije” se realizuje kao jedna od aktivnosti transfer tehnologija i inovacije sa ciljem da profesorima, studentima, istraživačima i drugim zainteresovanim licima ukaže na značaj inovacija i pomogne u razumevanju inovativnog ciklusa i principa razvoja ideja i inovacija i deo je Međunarodnog projekta Institucionalni okvir za razvoj treće misije univerziteta u Srbiji – IF4TM”.

Projekat se finansira u sklopu Erasmus + programa Evropske unije, a koordinator je prof. dr Vesna Mandić sa Univerziteta u Kragujevcu koji je nosilac projekta. U projektu učestvuju sedam visokoškolskih institucija iz Srbije: Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet u Nišu, Državni univerzitet u Novom Pazaru, Univerzitet Metropolitan Beograd, Univerzitet u Kragujevcu, a Visoka tehnička škola iz Zrenjanina je jedina visoka škola iz Srbije koja učestvuje u projektu. Partneri iz EU su univerziteti iz Maribora, Barija, Lisabona, Kremsa i Brajtona. U projektu učestvuju i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod za intelektualnu svojinu, tri biznis inkubatora (Kragujevac, Beograd, Novi Sad) i jedno preduzeće (Intranea).

Izlagači su bili iz partnerskih institucija iz zemlje i inostranstva, prof. dr Vesna Mandić (Univerzitet u Kragujevcu), prof. dr Alberto Fornasari (Univerzitet u Bariju), Jelena Jevtović (Univerzitet u Kragujevcu), prof. dr Dragan Domazet (Metropolitan univerzitet Beograd), prof.dr Luis Caldas de Oliveira (Tehnički institut Lisabon), mr Dragan Vasiljević (Zavod za intelektualnu svojinu), dr Milan Radovanović (Univerzitet u Novom Sadu) i Nataša Ćirović (Naučno-tehnološki park Beograd).
M.B.

visoka tehnicka skolA MEDJ SKUP2 visoka tehnicka skola medj skup3