VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA: Učenje preko onlajn platformi

Od ponedeljka, 16. marta, počela je realizacija obrazovnog rada učenjem na daljinu, sa svim studentima Visoke tehničke škole strukovnih studija u Zrenjaninu.

– Nastavnicima, saradnicima i studentima na raspolaganju je veliki broj onlajn platformi (Google, Viber, WhatsApp, Facebook, Zoom, Microsoft Team i dr.). Upotrebom ovih internet alata i servisa, nastavnici i saradnici su u prilici da sa studentima ostvare interakciju u radu, kao i razmenu materijala i zadataka u funkciji savladavanja programskih sadržaja predmeta koje izučavaju. Osnovni podaci za kontakt sa studentima su dostavljeni svim nastavnicima i saradnicima – rekao nam je dr Miodrag Kovačević, pomoćnik direktora za nastavu.

M.B.