DOM ZDRAVLJA: Promenjeni neki brojevi telefona izabranih lekara

Došlo je do izmena određenih brojeva telefona izabranih lekara kojima se sugrađani mogu javiti ako imaju temperaturu i respiratorne tegobe, ako koji su juče bili objavljeni, obaveštava Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“.

Po proceni izabranog lekara, pacijenti će biti upućivani u Centar za respiratorne infekcije, koji od danas, 26. marta, počinje sa radom.

Centar je namenjen pacijentima sa teritorije grada, a one iz naseljenih mesta zbrinuće izabrani lekari u tim mestima, kao i do sada.

Pacijenti koji imaju karton u ambulanti „Zeleno polje“, ukoliko treba da dobiju redovnu terapiju ili imaju bilo koji drugi zdravstveni problem, mogu se javiti svojim izabranim lekarima na sledećim adresama i putem telefona:

  • Dr Simo Mijatović radi u I ambulanti (Trg Dositeja Obradovića bb) telefon: 064/8279398

  • Dr Klara Harmati radi u VII ambulanti ( Mihajla Predića 19) 064/8279380

  • Dr Ana Marinković radi u IXa ambulanti ( Bulevar Veljka Vlahovića 11) 064/8279383

U Domu zdravlja naglašavaju da prvo treba kontaktirati sa svojim lekarom putem telefona, ali da su hitni slučajevi izuzeti od ovakvog protokola.

M.M.

Ambulanta / zdravsvena stanica

Broj telefona ambulante

Izabrani lekar

Broj telefona

I

023/ 541 – 645

Benović dr Branka

062/8043275

Stanković dr Dragan

Trtica dr Đulija

062/8042095

Tepavčević dr Dušanka

Radosavljević dr Olga

Mijatović dr Sima

064/8279398

II

023/547 – 113

Kecman dr Jasmina

062/8041193

Mićić Marinković dr Radmila

III

023/563 – 020

Radosna dr Pajić

064/8279388

Marinković B. dr Olivera

IV

023/562 – 298

Detki dr Svetlana

062/8042097; 065/2486387

Petrović dr Aleksandar

062/8042095

Sudarski dr Snežana

V

023/565-633

Vukajlović dr Olga

062/8042081

Trpeski dr Ivana

Papić dr Biljana

VI

023/563 – 928

Grozdanov dr Dobrislav

064/8279399

Petrović dr Smilja

VII

023/3549 – 402

Ćurčić dr Snežana

064/8279380

Harmati dr Klara

VIII

023/549 – 821

Hrubik Komloški dr Mara

064/8279381

Maljković Paskaš dr Ljubica

Štefkić dr Nevena

IX

023/ 532 – 232

Stojičić dr Svetlana

064/8279382

Šašić dr Bojana

Ranitović dr Nataša

062/8041164

Trifunjagić dr Nela

Kojić dr Milena

IXa

023/536-074

Banč dr Jelena

064/8279383

Marinkov dr Ana

X

023/560-216

Tankosić dr Olga

062/8040376

Jovićević dr Biljana

ARADAC

023/887 – 838

Stojčić dr Marija

064/8279385

B. DESPOTOVAC

023/3879-008

Savić dr Stefan

064/8279386

B. BLATO

023/ 3885-140

Ružić dr Andrea

062/8041121

BOTOŠ

023/ 877-014

Sokolović dr Stefan

064/8279397

ČENTA

023/ 899-003

Bečejac dr Dragana

064/8279387

EČKA

023/ 881-017

Živković dr Marko

064/8279389

Vojnović dr Jelena

ELEMIR

023/737-705

Milenković dr Sanja

062/8040378

FARKAŽDIN

023/868-805

Petruc dr Silvana

062/8041182

J. MOST MIHAJLOVO

023/3894-028 023/ 3894-029

Bibu – Barna dr Otilija

04/8279390

KLEK

023/ 891-510

Šipka dr Sandra

064/8279391

KNIĆANIN

023/867-004

Jović dr Dragiša

062/8041125

LAZAREVO ZLATICA

023/896-602 023/898-030

Korać dr Anđelija

064/8279395

Dimitrijević dr Milica

L. SELO

023/3885-071

Ružić dr Andrea

062/8041121

LUKIĆEVO

023/875-028

Vujadinović dr Senka

MELENCI

023/731-332

Goronja dr Ana

064/8279392

Skopljak dr Sabina

Jovanović dr Milica

ORLOVAT

023/873-302

Mihajlović dr Tijana

064/8279393

PERLEZ

023/3813 -124

Oljača dr Zdravka

062/8041154

Tošić dr Marina

STAJIĆEVO

023/884-004

Čančar dr Vela

062/8040372

TARAŠ

023/3735-505

Antić dr Dušica

064/8279394

TOMAŠEVAC

023/871-009

Garibović K. Dr Valentina

DEČIJI DISPANZER

023/565-858

Obradović dr Biljana

064/8279396 062/8043271

Martinov dr Ivana

Stanić dr Ivana

Petrović dr Tašana

Starosta dr Aleksandra

Šarenac dr Maja

Mitrović dr Violeta

ŠKOLSKI DISPANZER

023/ 561-891

Koložvari dr Ljiljana

062/8041152

Cvetić dr Mira

062/8040365

Jaroši M. Dr Želmira

Đurić dr Živojin

DISPANZER ZA ŽENE

023- 564-532

Ilić dr Dragan

062/8042102

Ekovoju O. Dr Laura

Ekovoju dr Margarit

Bajin dr Olgica

Grozdanov dr Ivana

Vukanić dr Slobodan