VLATKA I MLADEN ŠAROVIĆ NAPUSTILI FABRIČKU HALU I POSVETILI SE STOČARSTVU

Odluka zbog koje se nisu pokajali

Na izlasku iz Lazareva u pravcu Zlatice ističu se lepo uređen voćnjak i farmerski prostor. Podsećaju na one iz Slovenije ili Austrije. Na desetak hektara, na kojima su nekada bili suncokret, kukuruz ili pšenica, mladi bračni par Mladen i Vlatka Šarović oformili su moderno poljoprivredno gazdinstvo.
Pre desetak godina odlučili su da daju otkaz u preduzeću, a potom da u rodnom Lazarevu započnu novi posao. Posebno su zadovoljni što njihovo troje dece Sara (10), Lena (8) i Relja (6) rastu u prirodnom okruženju. U vlastitom agrarnom poduhvatu porodica Šarović pronašla je smisao života koji želi da prnese i naslednicima.
– Počeli smo sa jednim katastarskim jutrom pod šljivama, zatim smo oformili i plantažu lešnika. Pre šest godina podigli smo farmu ovaca. Startovali smo sa dvadesetak grla koje smo dobili po osovnu konkursa i državnih podsticaja, a danas ih imamo 180 – ističe Mladen Šarović, koga smo zatekli kako baliranu detelinu sakuplja i lageruje za ishranu stada.

Njegova supruga Vlatka upravo je završila jutarnji posao oko ishrane ovaca. Kaže da je zavolela farmerski posao i da joj ništa nije teško. Naglašava da je od velike pomoći savremena mehanizacija koju poseduju i da su zadovoljni rezultatima koje postižu. Ona je po struci tekstilni inženjer, a Mladen je medicinski tehničar. Kaže da se nisu pokajali što su napustili rad u fabrici.
– Opredelili smo se za ovčarstvo i voćarstvo. Procenili smo da je u tom poslu bolja perspektiva u odnosu na „suvo ratarenje” i nestabilne cene žitarica. Poslednje dve godine potvrđuju da smo uradili dobar poslovni potez. U tome nam je bila značajna podrška države, ali i međunarodnih institucija. Koristili smo i koristimo sve podsticaje za ovčarstvo i voćarstvo – kaže Mladen.

Pojašnjava nam da je dobio traktor iz IPARD fonda, ali navodi da ima zamerke kada je u pitanju najam državne zemlje.
– Zakup je na godinu dana, bez subvencija i mogućnosti da koristimo jeftinije dizel gorivo. Verujem da će se to izmeniti u narednom periodu i da ćemo svi biti u ravnopravnom položaju. Ipak, perspektivu vidimo u poslu za koji smo se opredelili – dodaje Mladen.
Ovo gazdinstvo iz Lazareva obrađuje i blizu 120 hektara oraničnih površina. U njihovom vlasništvu je oko 50, a ostalo je u zakupu ili je državna zemlja. Najveći deo proizvoda koriste za ishranu životinja na sopstvenoj farmi, dok preostalo plasiraju na tržištu. Naši domaćini nisu nezadovoljni cenom po kojoj su ove godine prodavali janjad. Ona je iznosila 600 dinara po kilogramu žive mere. Kako kažu, imaju poznatog kupca i ovih dana isporučili su 80 jaganjaca.
Nismo dugo zadržavali naše domaćine. Imali su još mnogo posla koji su morali da završe u što kraćem roku, jer su od Zlatice krenuli oblaci i sve je mirisalo na kišu.

Tekst i foto: Nikola Božović

  • SAVREMENA OPREMA I NAUKA
    Šarovići maksimalno koriste sva dostignuća u ovčarstvu i voćarstvu. Imaju stalnu saradnju sa Poljoprivrednom stručnom službom Zrenjanin. Beleže zavidne rezultate u prirastu i podizanju stada, kao i u proizvodnji šljive. Plantaža pod lešnikom zauzima osam jutara i tek treba da ostvari rezultate. Uz primenu savremenih agrotehničkih normi, voćnjaci su pod sistemom za navodnjavanje.