Voda (ni)je dobra, a čovek (ni)je loš

Piše: Dalibor Bubnjević

Krajem prethodne nedelje Konzorcijum je održao konferenciju za novinare! Ovdašnja javnost je očekivala da će biti obelodanjeni konkretni podaci o vodi koja trenutno struji cevima diljem Zrenjanina. Sa prvim taktovima obraćanja, raspršena je iluzija! Štaviše, novinari su bili šokirani: nije im bilo jasno zašto su uopšte pozvani. Pročelnik Konzorcijuma je koristio pesničke, a ne biohemijske odrednice. Umesto da kaže da li je voda u skladu sa važećim pravilnikom, opredelio se za literarne forme. Čuli smo da su „rezultati dobri“ , a ukidanje zabrane se „može očekivati u dogledno vreme“. Pometnji je doprineo drugi sagovornik, poreklom iz Konaka/Zrenjanina, a sa prebivalištem u Novom Sadu. On je zbunio i šefa i stanicu, pomenuvši brojne partnere (Danska, Izrael…).
Sugrađani, ali i osnovni javni tužilac, treba da znaju odgovore na konkretna pitanja! Da li je član Konzorcijuma i dalje italijansko preduzeće, na osnovu čijih referenci je dobijen tender? Da li postoji dopis pomenutnog investitora u kome se navodi da više nije deo te priče? Da li su predstavnik „Vodovoda“ i Grada Zrenjanina odbili da potpišu, na prečac, zapisnik o puštanju vode? Šta je bilo sa bankarskom garancijom za dobro izvršenje posla, tj. koje sredstvo obezbeđenja stoji na raspolaganju Gradu?