„VODOVOD ” POČINJE SA RADOVIMA U MALOJ AMERICI

Zamena cevi za kanalizaciju

Ove nedelje počeli su radovi na fekalnoj kanalizaciji u ulicama Đorđa Stratimirovića i Stevice Jovanovića u gradskom naselju Mala Amerika, najavilo je Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija”, zaduženo za realizaciju ovog posla.
– Radovi na fekalnoj kanalizaciji obuhvataju zamenu 200 metara kanalizacionih cevi i izgradnju šest novih kanalizacionih šahtova u tim ulicama. Cilj je da se otkloni postojeća havarija na fekalnoj kanalizacionoj mreži, spreči sporadično izlivanje otpadnih voda i omogući njeno nesmetano prikupljanje i odvođenje na teritoriji celog naselja Mala Amerika – izjavili su nadležni u ovom komunalnom preduzeću.
Sredstva za njihovu realizaciju obezbedio je Grad Zrenjanin. Planirano je da radovi budu završeni za 45 radnih dana.
– Zbog izvođenja radova biće za saobraćaj motornih vozila zatvorena ulica Stevice Jovanovića, od ulaza u ulicu Rade Končara do ulice Đorđa Stratimirovića. Mesto izvođenja radova biće obeleženo odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom. Saobraćaj će se odvijati alternativnim pravcima – saopštilo je JKP „Vodovod i kanalizacija”.
S. V.