NOVI PUTOKAZI NAMENjENI BICIKLISTIMA

U gradu podsticaj cikloturizma

Poslednjih nekoliko nedelja u Zrenjaninu su na više mesta postavljeni novi putokazi. Sistem putokaznih oznaka postavljen je u okviru projekta koji sprovodi „EuroVelo” i namenjen je biciklistima.
Zrenjanin se našao na Istočnoevropskoj biciklističkoj ruti koja se proteže od Mađarske, kada je reč o našem okruženju, i prolazi kroz Srbiju, a zatim ide preko Makedonije do Grčke.
Na putokazima su označena mesta kao što su centar grada, Peskara, Elemir, Novi Bečej, Beograd… Na njima je istaknuta i razdaljina izražena u kilometrima, kao i broj rute. Istočnoevropska ruta je označena brojem 11.
– Ovo je još jedan od načina da razvijemo cikloturizam u gradu, pokretanje komisije za biciklizam će umnogome pomoći da se ovaj vid turizma podigne na viši nivo – kažu u Gradskoj upravi Zrenjanina.
S. V.