VOJVOĐANSKA LIGA U ORIJENTIRINGU: Medalje za perleske izviđače

Članovi izviđačkog Odreda „Čiča Janko“ iz Perleza učestovavali su 20. juna na Vojvođanskom orijentiringu u Specijalnom rezervatu prirode „Carska bara“. Takmičenje je organizovao zrenjaninski Klub planinara.

Perleski Odred prijavio je tri ekipe sa učescnicima iz Idvora, Farkaždina i Perleza. Svaki tim je dobio topografske karte sa kontrolnim tačkaka koje je trebalo da pronađe u prirodi u što kraćem roku. Izviđači su jedva dočekali ovakav skup, kaže starešina Odreda Dragan Musić.

U ovo vreme pandemije, uzevši u obzir to da smo nedavno počeli sa sastancima, članovi našeg Odreda su i po pretoplom danu pokazali da imaju želje i motivacije i da su snalažljivi i brzi.

Prva mesta osvojile su ekipe: „Munje“ iz Idvora (Ivana Vukov, Mina Mećavin i Dragana Vukov) i „Perleski pirati“ iz Perleza (Sara Antonijević, Dalibor Stojšić i Predrag Kiza). Drugo mesto pripalo je timu „Uragan“ iz Farkaždina (Nikola Velemirov, Ivan Stankov i Luka Velemirov ). Članovi prvpolasiranih ekipa nagrađeni su medaljama.

M.M.

foto: Čiča Janko