VOJVOĐANSKI ISTRAŽIVAČKO-ANALITIČKI CENTAR VOICE BAVIO SE DODELOM DRŽAVNIH NJIVA NA PODRUČJU ZRENJANINA

„Lokalnim paorima samo mrvice”

Hiljade hektara državnog poljoprivrednog zemljišta koje je Srbija, prema dogovoru tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića i Klemensa Tenisa, vlasnika nemačke kompanije Tenis, trebalo da dodeli u dugoročni zakup ovom investitoru, a od kojih se dobar deo nalazi na teritoriji Zrenjanina, sada obrađuju domaće propale firme i lokalni moćnici, navodi Vojvođanski istraživačkoanalitički centar (VOICE) u članaku novinarke Slađane Gluščević.
Prema pisanju ovog portala, u nekoliko katastarskih opština na području Zrenjanina za Tenis je bilo predviđeno 2.420 hektara državnih njiva. Neke od tih parcela potom su izdate firmi u stečaju Industriji mesa PKB Imes – ukupno 2.256 hektara, prema istraživanju ove redakcije.

U BANATSKOM DESPOTOVCU ORANICE ZA PKB IMES
PKB Imes je uzeo njive i u Banatskom Despotovcu, gde je bila predviđena izgradnja Tenisovog radnog kompleksa i farme svinja kapaciteta 70.000 tovljenika godišnje. Od ukupno 807 hektara za zakup u ovom selu 2019. godine, više od polovine dato je Imesu, firmi sa gubitkom u lanjskom poslovanju od 243 miliona dinara, beleži VOICE.
Oranice su date i drugim zakupcima koji nisu iz ove katastarske opštine, a bez gotovo ijednog hektara ostali su despotovački ratari. Prema informacijama koje su novinari Vojvođanskog istraživačkog centra dobili od meštana Banatskog Despotovca, Imesovi traktori i mehanizacija nisu bili viđeni na njivama. Na tim parcelama nedavno su u toku bili radovi, iako su agrorokovi prošli, ali mašine, po tvrdnjama meštana, ne pripadaju ovoj firmi u stečaju. Vojvođanski istraživački centar navodi da je u Banatskom Despotovcu, nesuđenoj Tenisovoj polaznoj tački u srpskom agrobiznisu, za izdavanje lokalnim ratarima ostalo 40 hektara, od toga obradivih tek osam, i to na 12 lokacija.
L. Z.

Opširnije u štampanom izdanju