Za privredni rast važna ulaganja i od naših para

dr Dejan Molnar,
docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu

Što je zemlja na nižem nivou ekonomske razvijenosti (mereno BDP-om po stanovniku) to bi njen privredni rast trebalo da bude veći. U slučaju Srbije ovo ne važi – prosečna stopa rasta BDP-a Srbije u poslednje tri godine (oko 3,3%) nije dovoljno visoka da bi se obezbedilo sustizanje razvijenijih zemalja. Naš privredni rast je ispod potencijalnog i zbog nedovoljnih investicija. Udeo investicija u BDP-u u Srbiji dostiže tek 17-18%. Da bi se ostvarila održiva stopa rasta BDP-a od 5%, potrebno je da investicije budu na nivou od oko 24 -25% BDP-a. Naravno, misli se na državne investicije, investicije javnih preduzeća (lokalnih i republičkih), privatne investicije iz domaćih izvora, strane investicije (privatne i državne). Uloga i značaj ovih različitih vrsta ulaganja za privredni rast nisu isti, a nisu iste ni mere kojima Vlada može da utiče na njihovo povećavanje.
Analize ukazuju da su kod nas jedino investicije iz inostranih izvora na koliko – toliko zadovoljavajućem nivou. Činjenica je da je država njima i posvećivala najviše pažnje. To se uočava kroz subvencije za strane investitore, ali i zbog činjenice da državna administracija daleko efikasnije funkcioniše kada se kao ulagač pojavi velika strana kompanija. Kreatori ekonomske politike favorizuju ovu vrstu ulaganja jer je to korisno i za marketinške svrhe. Za održivi privredni rast, međutim, daleko je bolje da se: a) poveća obim državnih javnih investicija, b) unapredi struktura javnih investicija i v) poveća nivo investicija iz domaćih izvora. Naime, sadašnji obim državnih javnih investicija u Srbiji (oko 3,8% BDP-a) je nizak, a u njihovoj strukturi su isuviše zastupljena ulaganja u bezbednosni aparat (izdvajanja za vojsku i policiju) koja ne doprinose privrednom rastu. Valjalo bi da država u narednom periodu novac više preusmerava u investicije u infrastrukturu, jer to dugoročno ima pozitivan efekat na ekonomski rast.
Da bi domaći privrednici više ulagali, potrebno je da se obezbedi kvalitetniji institucionalni okvir koji će ljude i preduzeća iz Srbije podsticati na štednju, investiranje, inoviranje, istraživanje i razvoj, ulaganje u obrazovanje, rad na sebi… Da bi ljudi to radili moraju da veruju da žive u zemlji u kojoj postoji veći stepen vladavine prava, manje korupcije, efikasnije pravosuđe, ravnopravnost svih učesnika na tržištu, više medijskih i ekonomskih sloboda. Ovo je sporiji, ali daleko kvalitetniji put kada je u pitanju privredni rast. Fokus javnih politika bi trebalo da bude upravo na poboljšavanju stanja na ovim područjima.