ZA USPEŠNIJU IZRADU PLANSKIH DOKUMENATA GRADOVA I OPŠTINA U VOJVODINI

Podrška 9,3 miliona dinara

Iz pokrajinskog budžeta, a u svrhu sufinansiranja projekata koji treba da doprinesu razvoju efikasne i moderne lokalne samouprave u funkciji građana i privrede, 14 gradova i opština u Vojvodini, početkom decembra, dobilo je ukupno 9.298.410 dinara. Ugovore su korisnicima sredstava uručili potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić.
Kako je potpredsednik Milićević istakao, opštine će sredstva iskoristiti za izradu planskih dokumenata kojima se definišu javne i razvojne politike u njihovim lokalnim sredinama. Tu se pre svega misli na analizu rezultata po postojećim planskim dokumentima koji su važeći do 2020. godine, ali i na adekvatnu pripremu za izradu planova razvoja na lokalnom nivou za period od 2021. do 2027.

L. Z.
Opširnije u štampanom izdanju