ZASEDALA SKUPŠTINA: Odbornici potvrdili odluke Gradskog veća

Odluke koje je pre nedelju dana usvojilo Gradsko veće danas je verifikovala Skupština grada.
Zbog epidemijskih mera koje su i dalje na snazi zasedanje se održalo u sali Kulturnog centra, a većina prisutnih je poštovala pravila noseći meske.
Predloženi dnevni red od 7 tačaka odnosio se, mahom, na donošenje izmena i dopuna planova regulacije zona „Jugoistok“, „Jugoistok I“ i „Cenatar“. Usvojen je i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti i Izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju grada za 2020. godinu
Kao najznačajnija tačka dnevnog reda istaknuto je Utvrđivanje Predloga Zaključka u vezi opredeljivanja dela katastarske parcele za potrebe konkurisanja grada na konkurs UNOPS-a (United Nations Office for Project Services) za izgradnju i zbrinjavanje ugroženih grupa sa teritorije grada, kroz program podrške EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji. Kao likacija navodi se ulica Pere Dobrinovća.
Pored ove, odbornici su usvojili i Predlog Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada. Njome se detaljnije, i u okviru jednog akta uređuje kompletna oblast građevinskog zemljišta, koja podrazumeva postupak, uslove i način raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Grada, pribavljanje, razmenu i otuđenje.
Demokratska stranka Srbije (DSS) podnela je tri predloga za dopunu dnevnog reda koji su odbijeni a ticali su se najvažnijih i trenutno aktuelnih pitanja kao što je dopuna studije o proceni uticaja na životnu sredinu čađare i kompanije „Ling Long“, licitacije poljoprivrednog zemiljšta i problema oko fabrike vode. Jedan predlog za dopunu koji je takođe odbijen podneo je odbornik Aleksandar Korovljev iz pokreta Dosta je bilo (DJB).
Dnevni red dopunjen je sa pet novih tačaka koje su se odnosile na pokretanje likvidacije nad javno komunalnim preduzećem ,,Zrenjaninska objedinjena naplata”, Predlogom rešenja o davanju saglasnosti na odluku o izmeni statuta apoteke Zrenjanin, Finansijski plan apoteke za 2021. godinu, kao i Predlog zaključka o prihvatanju izmena u poslovanju preduzeća “Pijace i parkinzi” za 2021. godinu.
– Danas smo doneli odluku i očekujemo da dobijemo i građevinsku dozvolu za izgradnju stanova namenjenih ugroženim kategorijama i da za taj objekat konkurišemo na razne konkurse. Želja je da u našem gradu imamo takav objekat, a nastavićemo da apliciramo i očekujemo učešće i na konkursu Uprave za kapitalna ulaganja za drugu fazu rekonstrukcije stadiona, što zapravo znači dobijanje kompletne celine kada je reč o stadionu u Karađorđevom parku – rekao je Santovac.

M.Malbaški
Foto: Jovan Njegović Drndak