Zašto nam (ne) treba sajam?

Piše: Dalibor Bubnjević

Nakon šesnaest godina, u Zrenjaninu se više neće održavati Sajam inovacija, kooperacija i preduzetništva (INOKOOP). Dosadašnja praksa je bila da se u okviru „Dana piva“ priredi smotra koja okuplja privrednike iz celog regiona. Mnogi su, bez bilo kakve analize, osudili navedeni čin smatrajući da će time naš grad biti oštećen.
Začuđujuće je što svoj stav u vezi sa utihnućem INOKOOP-a nije dao mr Milan Radovanović, donedavni predsednik Regionalne privredne komore. Reč je o osobi sa najdužim komorskim pročelničkim stažom, a ujedno i idejnom tvorcu sajma.
Međutim, da li istina u slučaju ovdašnjeg sajma ima i drugu stranu medalje? Svedoci dešavanja na pređašnjim INOKOOP-ima neretko su bili frapirani atmosferom na štandovima koja bi usledila neposredno nakon otvaranja. Sve bi, po pravilu, delovalo sablasno?! Posetilac je neretko imao utisak kao da je ušao u vremensku mašinu koja ga je vratila u period samoupravnog socijalizma.
Bilo kako bilo, Zrenjaninu treba sajamska smotra koja će odgovoriti izazovima i zahtevima novog milenijuma. Pravo je vreme da odgovornost preuzme ovdašnja Unija poslodavaca Srbije i time
(po)kaže da Banat ima čime da se podiči čak i posle intelektualnog egzodusa koji je nastupio odlaskom mr Radovanovića u mirovinu.