SLUČAJ USTUPLJENOG MOTORA ZA ČAMAC IZ USTANOVE „REZERVATI PRIRODE” DOBIO EPILOG

Bivši šef čuvarske službe uslovno kažnjen

Viši sud u Novom Sadu, posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, u krivičnom postupku protiv okrivljenog S. Č, zbog krivičnog dela posluge, a po optužnom predlogu višeg javnog tužioca u Novom Sadu od 24. januara 2021, nakon glavnog pretresa održanog 9. juna 2022. godine, oglasio ga je krivim. Reč je o prvostepenoj presudi na koju žalbu mogu izjaviti okrivljeni i tužilac.
Kako se navodi u presudi, okrivljeni je juna 2019. godine, neutvrđenog dana, neovlašćeno dao na korišćenje privrednom ribaru vanbrodski motor marke „merkuri”, koji mu je bio poveren na radu u Ustanovi „Rezervati prirode” kao rukovodiocu čuvarske službe. Navedeni motor bio je namenjen čuvarskoj službi za kontrolu i nadzor iz svog delokruga, a ribar ga je koristio na svom čamcu petnaestak dana.
Viši sud je okrivljenom izrekao uslovnu osudu i utvrdio kaznu zatvora u trajanju od šest meseci. Istovremeno je sud odredio da se zatvorska kazna neće izvršiti ukoliko S.Č. u roku provere od dve godine od dana pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično delo.

DAO PENTU BEZ DOZVOLE
– Sud, međutim, nije prihvatio navode okrivljenog da je on, nakon što ga je ribar pitao da mu pozajmi vanbrodski motor, pitao direktora da li to može da uradi i da mu je nadređeni to dozvolio. Ovi navodi odbrane su u suprotnosti sa iskazom svedoka Dejana Jovanova i Mire Drobnjak. Sud je prihvatio navode odbrane da vanbrodski motor nije osnovno sredstvo. Utvrđeno je da su vanbrodskim motorima bili zaduženi ribočuvarska služba i čuvari prirode, mada se nije vodila posebna evidencija zaduženja. Ova služba je koristila ove motore i bila u obavezi da se stara o ispravnosti bez obzira da li su to bila osnovna sredstva ili ne. Nesporno je da su ovi vanbrodski motori bili povereni na rad upravo ovoj službi i da je okrivljeni bio šef te službe i jedini ovlašćen da pravi raspored korišćenja ovih sredstava – ističe se u presudi.
Sud je tokom postupka utvrdio da je okrivljeni dao dozvolu da se motor preda ribaru, a da prethodno nije dobio dozvolu od direktora niti ga je pitao za to.
– Okrivljeni je u svojoj odbrani naveo da je bio šef ribočuvarske službe i čuvara zaštićenih područja Ustanove „Rezervati prirode” od 2016. do 2021. godine i član lovačkog društva „Aradac”, čiji je predsednik privredni ribar kojem je dat motor i da se tako poznaju. Ribar mu se obratio krajem maja ili u junu mesecu 2019. i rekao da mu se pokvario vanbrodski motor (penta) i zamolio okrivljenog da mu da motor na korišćenje jer je bio visok vodostaj, a treba mu da preveze čamac sa banatske na bačku stranu, jer je put bio poplavljen. S. Č. mu je rekao da mora razgovarati sa direktorom Dejanom Jovanovim, jer okrivljeni nije imao svoju pentu da mu pozajmi. Sutradan je direktoru rekao šta ga je ribar zamolio i da mu je nadređeni dao usmeno odobrenje da tom čoveku da na korišćenje pentu „Rezervata prirode”. Ribaru je rekao da ode kod ribočuvara ili nekog drugog da preuzme motor. Međutim, okrivljeni nikog nije obavestio da će ribar doći po motor. Okrivljenog je kasnije ribočuvar pozvao i rekao da je ribar bio u objektu i da mu je on dao pentu.
S. Č. je rekao da pre ovoga nikom nije dao ništa od opreme i sredstava Ustanove i da nije postojala neka propisna procedura za takve slučajeve. Nikakav novac nije tražio od privrednog ribara kada mu je dao motor. Istakao je i da je u junu 2020. prestao da radi u „Rezervatima prirode”, gde je radni odnos zasnovao u decembru 2016, na radnom mestu rukovodilac čuvarske službe – stoji u presudi.

REČ SVEDOKA
Kako saznajemo, iz sporazuma o prestanku radnog odnosa, sud je utvrdio da se S. Č. sporazumeo sa „Rezervatima” da mu prestane radni odnos. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova „Rezervata” su određeni poslovi i radni zadaci svakog radnog mesta. Posao šefa odseka čuvara zaštićenog područja, pored ostalih poslova, jeste da zadužuje i razdužuje čuvare vozilima, opremom, tehničkim i drugim sredstvima koje koristi čuvarska služba. Sud je ustanovio da je ugovorom, koji je zaključen između Grada Zrenjanina i „Rezervata prirode”, ovoj ustanovi ustupljen na korišćenje bez naknade motor za čamce „merkuri”.
Iz iskaza svedoka Dejana Jovanova, predstavnika oštećene Ustanove, sud je utvrdio da okrivljenog poznaje od njenog osnivanja, gde je S. Č. radio kao šef čuvarske službe sve do početka 2020. godine, kada je razrešen. Svedok je naveo da je u prostorijama koje je koristila čuvarska služba, takozvani vizitorski centar, nalazila oprema i smatra da su pente bile smeštene na tom mestu. Prema rečima direktora Ustanove, davanje na korišćenje sredstava namenjenih za obavljanje poslova iz delokruga čuvarske službe fizičkim licima nije bilo dozvoljeno i stoga nije bila propisana nikakva procedura na koji način bi se to vršilo.
Svedok je početkom 2020. saznao da je vanbrodski motor bio dat na korišćenje privrednom ribaru. S. Č. njega kao direktora nije pitao za dozvolu ili saglasnost da ribaru da motor na korišćenje. Sud je ovaj deo iskaza prihvatio, jer su navodi ubedljivi i saglasni su sa iskazima drugih svedoka.
Svedok Mira Drobnjak, rukovodilac odeljenja za zaštitu i održivi razvoj i nadređena okrivljenom, izjavila je da nema neposrednih saznanja i da joj se S. Č. nikada nije obratio sa zahtevom da se penta nekom da na korišćenje.

IVA ISAKOV