ZAVRŠENA OBUKA ZA VOĐENjE POSLOVNIH KNjIGA

Po programu rada Nacionalne službe za zapošljavanje za 2015. godinu, u organizaciji Filijale Zrenjanin realizovana je obuka za vođenje poslovnih knjiga za pet lica sa evidencije nezaposlenih i sedam nezaposlenih osoba sa invaliditetom. Reč je o obuci za tržište rada, u koju su uključena nezaposlena lica ekonomsko-administrativnog usmerenja, sa minimum četvrtim stepenom stručne spreme, koja žele profesionalno da se osposobe za samostalno vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja za pravna lica. Tokom 240 nastavnih časova izučavali su gradivo 8 obaveznih modula, a ishod ovog kursa su stečena znanja iz oblasti zakonske regulative, funkcije računovodstva i revizije, osnova upravljačkog računovodstva, računovodstvenog informacionog sistema.
Izvođač obuke bila je Agencija za obrazovanje „Akademija“ iz Čačka, održana je u prostorijama škole računara „Nimiko“ u Zrenjaninu.
M.B.