ZDRAVSTVENA USTANOVA „MEDLAB” NOSILAC ZNAKA „NAJBOLJE IZ VOJVODINE”: Priznanje za kvalitet i razvoj laboratorijske dijagnostike

Odlukom Pokrajinske Skupštine ponovo je inicirano uvođenje priznanja „Najbolje iz Vojvodine”. Prvi put ga je dobila jedna zdravstvena ustanova – laboratorija „Medlab” za kvalitet usluga i razvoj laboratorijske dijagnostike u zdravstvenom sektoru.

Pravo na korišćenje znaka „Najbolje iz Vojvodine” ima proizvođač za određeni proizvod ili uslugu, koji se po načinu proizvodnje, kvalitetu i svojstvima jasno razlikuju od drugih proizvoda ili usluga iste kategorije.

Medlab” laboratorije već 30 godina idu u korak sa svetom primenjujući najsavremenije materijale i opremu koji isključuju mogućnost greške u analizama. Kvalitet rada laboratorije potvrđen je i titulom Orden viteza privatnog zdravstvenog sektora, koju je dva puta vlasniku labortorije prof. dr Milanu Ubaviću dodelila Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije.

Lepo je transparentno nositi verifikovan znak „Najbolje iz Vojvodine”. Ovakvo priznanje se ne dobija preko noći, iza nas je tri decenije posvećenog rada. Danas ne bismo pričali o nagradi da uvek ne gledamo napred, ne unapređujemo svoje znanje i ne brinemo dobro o svojim pacijentima. Naravno da imamo još ideja i želju da ih realizujemo – istakao je prof. dr Ubavić. On je ukazao da se trenutno radi na kompletnoj digitalizaciji poslovanja koja će im omogućiti detaljan uvid u rezultate i zdravstveno stanje pacijenata. Takođe, „Medlab” uvodi najnovije analize i metode edukacije pacijenata o značaju preventivnog delovanja za zdravlje.

Pored toga, „Medlab” laboratorija je priredila i finansijski pomogla izdavanje većeg broja stručnih medicinskih knjiga. One se za minimalni donatorski ulog nude medicinskim ustanovama. Prikupljena sredstva će iskoristiti za unapređenje uslova rada i života korisnika socijlanih ustanova u Vojvodini. Detaljnije o ovome možete ispratiti na linku- sajtu Medlaba:

https://www.medlab.rs/donacije-medlab-laboratorija-i-doktora/

Deo novca namenjen je za kupovinu mašine za pranje i sušenje veša za Dom u Veterniku u Novom Sadu (koji se brine o deci ometenoj u razvoju) i Svratištu za decu i omladinu u Novom Sadu .

U narednom periodu prikupljaju se sredstva kojima za Odeljenje dnevnog smeštaja dece i omladine, kao i za Dom za decu ometenu u razvoju „Kolevka” u Subotici, sa kojim „Medlab” već sarađuje i vrši redovnu proveru zdravlja mališana putem laboratorijskih analiza.

L.Z.

foto: Medlab