ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA „AGROKLEK” POUZDAN OSLONAC SELA

Sačuvali samostalnost, bili i ostali oslonac Kleka
Od osnivanja, u formi Seljačke radne zadruge davne 1946. godine Zemljoradnička zadruga „Agroklek” je u svakom pogledu pouzdan oslonac sela; u ekonomskom, šire društvenom, pa i socijalnom smislu. „Lična karta” iz koje prepisujemo da ova zadruga raspolaže sa oko 1.500 hektara oranica, ima 70 radnika, od kojih je 20 žena (nekada ih je bilo 220) i 60 kooperanata, ne govori mnogo o naporima da se ona na razmeđi dva veka, sačuva i održi.
M. Stojin

Opširnije u štampanom izdanju