ŽETVA STRNIH USEVA U ZRENjANINU I SREDNjEM BANATU ZAVRŠENA USPEŠNO BEZ VEĆIH POŽARNIH INCIDENATA

Stručna obuka vatrogasaca i preventiva gase požare
Vrelo je leto u Evropi, a u jadranskom primorju Hrvatske i Crne Gore požari su protekle julske dane učinili punim strepnje i žrtvovanja… Gorele su šume, kuće, vozila, poslovni objekti, a bilo je i ljudskih žrtava. Požari zadaju brigu ovog leta, jednog od najtoplijih od kada se meri temperatura vazduha u Evropi, i žiteljima Francuske i Italije. Mediji su prvo spekulisali a onda su objavljene i zvanične ocene nadležnih da je u pitanju ljudski faktor, namera ili nemar. Vetar je razgoreo početne požare a štete su nenadoknadive.
U Upravi za vanredne situacije MUP-a Srbije kažu da je jak vetar ključni faktor koji je doveo do proširenja vatre na crnogorskom primorju. Dim se mogao videti i iz svemira, tako da ih je snimila NASA, a prizor je, prema izjavama očevidaca, bio zastrašujući. Vatru su gasili vatrogasci iz Izraela, Ukrajine, Švajcarske i Bugarske.
Požari ovog leta ne zaobilaze ni Srbiju. Bilo ih je i u Vojvodini, a oni u Banatu, ugašeni su u startu.
– Žetva strnih useva završena je veoma uspešno, bez većih požarnih incidenata – kaže Dragan Jajić, sekretar Vatrogasnog saveza Grada Zrenjanina i sekretar Vatrogasnog saveza Vojvodine. – A i kod nas je tih dana bila izuzetno visoka temperatura. To znači da je preventiva započeta oko žetve još u aprilu, bila dobra. Na osnovu iskustva i predviđenja, sve snage vatrogasnog sastava bile su usmerene u pripremu žetelečko transportne mehanizacije i ljudi koji njima upravljaju. Putem štampe, radija i televizije, blagovremeno je ukazivano na zabranu paljenja biljnog otpada na njivi, ulici i u dvorištu.
Sa druge strane, ispravnim postpucima kontrolisanja protivpožarne opreme, te edukativnim okupljanjima zainteresovanih poljoprivrednika, stvoren je snažan osećaj sigurnosti i samostalnosti. Pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava Gradskog vatrogasnog saveza omogućeno je saobraćajno registrovanje svih vatrogasnih vozila, ukupno 21, kako bi ispravni učestvovali u akcijama gašenja u zonama svojih odgovornosti. Obavljena je blagovremena popuna gorivom i mazivom, akumulatorima, vatrogasna vozila dovedena su u ispravno stanje. Imali smo stručno usavršavanje jedinica DVD, tokom ove, prošle i pretprošle godine, što je omogućilo da skoro 30 dobrovoljnih vatrogasaca poseduje stručno uverenje o obučenosti po istim pravilima koja važe i za profesionalni sastav. Dobrovoljni vatrogasci dežurali su danonoćno u svojim vatrogasnim domovima tokom žetve i transporta žita. Rečju, pripadnici vatrogasnih jedinica u Zrenjaninu i Srednjobanatskom okrugu, veoma su dobro organizovani i opremljeni za samostalno gašenje požara – kaže Dragan Jajić.
Govoreći o opremljenosti, kao i spremnosti Vatrogasne brigade da se suoči sa vatrenom stihijom, Goran Marjanović, načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Zrenjaninu, ističe da su vatrogasno spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije opremljene u skladu sa formacijom jedinica.
– Ukoliko su za reagovanje potrebni veći kapaciteti, u ispomoć se šalju jedinice sa drugih teritorija i angažuju se i drugi subjekti sistema zaštite i spasavanja. Pripadnici Vatrogasno spasilačke jedinice su obučeni i spremni da se suoče sa vatrenom stihijom većih razmera u svakom momentu. Odeljenje za vanredne situacije u Zrenjaninu ima odličnu i veoma uspešnu saradnju sa Vatrogasnim savezom, u sklopu kojeg se nalaze i dobrovoljna vatrogasna društva – ocenjuje Marjanović.
– Nakon dobijanja upozorenja od Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) na pojavu visokih temperatura, preduzete su sve neophodne preventivne i operativne mere – kaže Marjanović. – Tokom letnjih meseci uvek postoji potencijalna opasnost od nastanka požara na otvorenom prostoru na celoj teritoriji Republike Srbije, te Sektor za vanredne situacije preduzima sve preventivne aktivnosti iz svoje nadležnosti. U tom smislu, upućuju se apeli i upozorenja stanovništvu preko sredstava javnog informisanja, apelujemo na građane da ne pale travu, smeće i nisko rastinje na otvorenom prostoru, u urbanim sredinama, na obradivim površinama i u blizini šuma. Obezbeđen je potreban stepen mobilnosti, operativne gotovosti i materijalno-tehničke opremljenoti Vatrogasno spasilačkog bataljona. Takođe, vrši se blagovremena priprema vatrogasno spasilačkih jedinica za reagovanje u slučaju nastanka požara. Sve snage Sektora za vanredne situacije i celokupnog sistema zaštite i spasavanja su na raspolaganju.
Prema rečima našeg sagovornika, redovne i dnevne preglede vatrogasne tehnike i opreme obavljaju pripadnici Vatrogasno spasilačke jedinice, a u slučaju većih kvarova na vatrogasnoj tehnici i opremi, ovlašćeni servisi.
– Sva vatrogasno spasilačka oprema i tehnika koju Sektor za vanredne situacije nabavlja je u skladu sa najvišim standardima za ovakvu vrstu opreme – kaže Marjanović. – Zakoni i propisi vezani za protivpožarnu aktivnost u većini slučajeva se poštuju, njihovu primenu kontrolišu pripadnici MUP, a sankcije su definisane Zakonom o zaštiti od požara i Zakonom o prekršajima i one su u nadležnosti Prekršajnog suda na osnovu naših podnetih prijava.

  • POŽARI
    Od početka godine do 1. jula, Vatrogasno spasilačka jedinica u Zrenjaninu imala je 677 intervencija, od toga broj požara na otvorenom prostoru je 120, od čega 10 na njivama sa usevima.

 

  • KA EVROPI
    U toku je intenzivna aktivnost na realizaciji Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara. Ovim Pravilnikom uređuje se oblast do sada nazivanih servisnih radionica za pregled protivpožarnih aparata. To znači da moraju na prvom mestu imati inženjere sa iskustvom u oblasti projektovanja i sa licencom, kao i dva kontrolna radnika srednje stručne spreme sa položenim odgovarajućim ispitima. Buduća kontrolna tela moraju da imaju i sopstvenu opremu neophodnu za ispitivanje vatrogasnih spremnika na hladno-vodeni pritisak. Država, preko MUP-a, gde je za primenu ovog Pravilnika zadužen Sektor za vanredne situacije, želi da u ovoj oblasti uvede evropski red. Jedan od prvih koji je podneo zahtev za ovakvu registraciju je Gradski vatrogasni savez i njegov privredni subjekt. Priprema je trajala duži niz godina, u smislu okupljanja stručnih kadrova i adekvatnih radioničkih mašina, neophodnih za kontrolisanje.

 

  • DOBAR PRIMER
    – Vatrogasni savez Grada Zrenjanina je najveći u Srbiji i veoma je dobro organizovan – kaže predsednik Vatrogasnog saveza Dragan Ćapin. – Saradnja sa profesionalnim vatrogascima je odlična i na istom smo zadatku. Mislim da i zakonski propisi u vezi sa vatrogastvom moraju da prate ono što je već urađeno u Evropi, a dobar primer su Slovenija i Hrvatska.

 

B. J.