ZRENJANIN I TEMIŠVAR U ZAJEDNIČKOM PROJEKTU: Energetska efikasnost

Početna konferencija projekta Evropske unije u kojem učestvuju Zrenjanin i Temišvar, a čiji je naziv „Pametna i održiva potrošnja energije“ (SASEC), održana je u Centralnoj biblioteci Politehničkog univerziteta u Temišvaru, 30. oktobra. Reč je o Interreg IPA programu prekogranične saradnje Rumunije i Srbije.

Najvažnija investicija ovog projekta biće izgradnja pametne zgrade u Zrenjaninu, a pored toga radiće se istraživanja i prikupljanje podataka o energetskoj efikasnosti zgrada u javnom vlasništvu. Takođe, u nekim školama u Zrenjaninu i Temišvaru biće sprovedeni sistemi za inteligentno praćenje potrošnje energije.

Ove aktivnosti predstavljene su na konferenciji u Temišvaru, na kojoj su se okupili, između ostalog, predstavnici lokalnih univerziteta, javne uprave na lokalnom i okružnom nivou, zatim Agencije za zaštitu životne sredine, Instituta za javno zdravlje, kao i udruženja i kompanija koje se bave očuvanjem energije i energetskom efikasnošću. Učesnici su bili i profesori srednjih škola koje su uključene u projekat.

Konferenciju su organizovali partneri na projektu Grad Temišvar, Grad Zrenjanin (kao vodeći partner), Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj „Banat“ i Klaster održive energije Rumunije – ROSENC.

Projekat „Pametna i održiva potrošnja energije“ počeo je sa realizacijom u junu ove godine i trajaće do marta 2021. godine. Njegova ukupna vrednost je 852.001 evro za planirane aktivnosti sa obe strane granice.

M.M.