ZRENjANINSKA GIMNAZIJA U SUSRET 1. SEPTEMBRU: Kombinovana nastava po modelu B

U skladu sa Stručnim uputstvom Ministarstva prosvete za organizovanje nastave neposrednim putem i putem učenja na daljinu za srednje škole u školskoj 2020/21. godini, kao i dopunom Stručnog uputstva, Nastavničko veće Zrenjaninske gimnazije izabralo je da nastavu organizuje po MODELU B – kombinovana nastava prilagođenu specifičnostima škole. Odluka je doneta na sednici Nastavničkog veća održanoj 21. avgusta na predlog Pedagoškog kolegijuma i Tima za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove.
– Specifičnosti naše škole su: 40 odeljenja, 1065 učenika, 103 nastavnika (od kojih njih 39 radi u više škola), rad u dve smene i veliki manjak prostora (teškoća da se obezbedi 4m2 po učeniku i odgovarajuća fizička distanca prilikom redovne neposredne nastave i ostali zdravstveno-higijenski uslovi), kao i veliki broj učenika putnika – kaže Milan Radaković, direktor Zrenjaninske gimnazije.
Dobro razrađen sistem nastave na daljinu (nastavnici imaju gugl učionice i kontinuirano se radi na obuci nastavnika za primenu alikacija za direktan kontakt sa učenicima- Zoom i Google meet, kao i na unapređenju širih kompetencija za nastavu na daljinu – pedagoški principi, ocenjivanje i slično), takođe je jedan od razloga za ovaj model.
– Zbog toga smo odlučili da kombinovani model nastave prilagodimo našim uslovima na najbolji mogući način, tako da budu ispunjeni svi propisani kriterijumi (zdravstveno-higijenski uslovi i bezbednost učenika i nastavnika, kao i neposredan kontakt sa učenicima za obradu gradiva, utvrđivanje i proveru znanja). Specifičnost odabranog modela je što će se neposredna nastava za 12 predmeta odvijati u jednoj vrsti blok nastave. Blokovi će biti vremenski raspoređeni tokom dana od 8.00 do 20.00, u skladu sa smenama- ističe Radaković.

MODEL NASTAVE:
PRVI RAZRED
Za roditelje učenika prvog razreda 31. avgusta biće organizovani roditeljski sastanci po grupama, gde će od odeljenjskog starešine dobiti sve neophodne informacije za početak školske godine i imati priliku da se izjasne o modelu nastave koji podržavaju za svoje dete. U toku ove nedelje roditelji će o terminu dolaska u školu biti telefonski obavešteni od strane odeljenjskih starešina.
Odeljenjske starešine otvoriće gugl učionice za svoja odeljenja (ČOS) i roditeljima dati kod za pristup učenika učionici. Preko te prve učionice đaci će dobijati sva neophodna uputstva za dalji rad.
– Od utorka 1. septembra na neposrednu nastavu u školi, po redovnom rasporedu časova u trajanju od 30 minuta, kreću učenici od 1. do 15. broja u dnevniku uključujući i subotu 5. septembar (prema rasporedu za ponedeljak). Ostali učenici, od broja 16 do 30, prate nastavu na RTS Planeti i u gugl učionicama. Druge nedelje septembra, od ponedeljka 7. septembra na neposrednu nastavu dolaze učenici od broja 16 do 30. Po isteku prve dve nedelje predviđene za upoznavanje učenika, učenici prvog razreda prelaze na model nastave koji važi za druge, treće i četvrte razrede
DRUGI, TREĆI I ČETVRTI RAZRED
Za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda nastava se prve dve nedelje (dok su prvi razredi na redovnoj nastavi neposredno u školi) realizuje na daljinu putem praćenja časova na RTS Planeti, gugul učionica i ostalih modela nastave na daljinu. Od ponedeljka, 14. septembra, pored onlajn nastave, organizovaće se specifičan vid blok nastave za sva odeljenja u grupama od najviše 15 učenika. Dužina trajanja bloka usklađena je sa fondom časova i karakteristikama predmeta. Na blok nastavu nastavnici pozivaju učenike u skladu sa potrebama i kriterijumima koje oni odrede, uvažavajući želje i mogućnosti učenika. Tokom trajanja bloka nastavnici mogu vremenski napraviti više grupa, kao i mešati učenike iz različitih odeljenja istog razreda.
Ocenjivanje se će biti isključivo tokom neposredne nastave.
Blok nastava organizovaće se za sledeće predmete (raspored blokova biće dostavljen nastavnicima i učenicima): Srpski/mađarski jezik i književnost – 2 puta nedeljno u trajanju od 2 sata, Matematika – 2 puta nedeljno u trajanju od 2,5 sata, prvi i drugi strani jezik i latinski jezik – 2 puta nedeljno u trajanju od 1,5 sata, Istorija – 1 puta nedeljno u trajanju od 1 sata, Geografija– 1 puta nedeljno u trajanju od 1 sata, Biologija– 2 puta nedeljno u trajanju od 1 sata, Fizika– 2 puta nedeljno u trajanju od 1,5 sata, Hemija– 2 puta nedeljno u trajanju od 1,5 sata, Informatika – 2 puta nedeljno u trajanju od 1 sat, Psihologija – 1 put nedeljno u trajanju od 1 sat,Filozofija – 1 puta nedeljno u trajanju od 1 sat i Sociologija– 1 puta nedeljno u trajanju od 1 sat
Blok nastava za učenike IT smera organizuje se prema posebnom rasporedu za stručne predmete, nastavnici ostalih predmeta ih priključuju svojim redovnim terminima za blok nastavu.
Za ostale predmete: muzička kultura, likovna kultura, fizičko i zdravstveno vaspitanje, ustav i prava građana, verska nastava, građansko vaspitanje i sve izborne predmete nastava se odvija na daljinu uz organizaciju jednog termina mesečno za neposredni kontakt sa učenicima.Po potrebi blok nastava organizovaće se i subotom.
Poštujući Stručno uputstvo Ministarstva prosvete da svaka škola treba da analizira svopstvene snage i slabosti. Zrenjaninska gimnazija smatra da bi ovakav vid nastave obezbedio u dovoljnoj meri neophodan vid neposredne nastave, a da u isto vreme u školi boravi znatno manje učenika i nastavnika uz sve propisane mere za zdravstveno bezbedan rad. Takođe, ovakvim načinom rada značajno je pojačana individualizacija i prilagođavanje potrebama i mogućnostima svakog učenika.

L.Z.