ZRENJANINSKA GIMNAZIJA U VREME VANREDNOG STANJA

Odlična ocena učenju na daljinu

U Gimnazijskoj ulici u Zrenjaninu nikada nije bila ovakva tišina. Vanredno stanje je zaustavilo mladalačku graju na kakvu smo navikli kada prođemo ovim delom grada. Ali nastava nije zaustavljena. O novonastaloj situaciji razgovaramo sa direktorom Zrenjaninske gimnazije Milanom Radakovićem.

Kako ste organizovali onlajn nastavu i da li ste zadovoljni načinom na koji ona funkcioniše?
– Odmah kada je Ministarstvo prosvete donelo odluku da se prekida redovna nastava i prelazi na sistem učenja na daljinu, mi smo oformili tim koji su činili pedagog škole i tri profesora informatike, kako bi osmislili jedinstvenu strategiju digitalne nastave. Smatrali smo da svi profesori treba da rade na isti način i da im je za to potrebna podrška.
Opredelili smo se da radimo preko Gugl učionica, pošto smo već imali otvoren školski Gugl nalog. Pripremljeno je jednostavno uputstvo za profesore i učenike i napravljena je baza učeničkih mejlova. U roku od par dana svi profesori su imali otvorene učionice, upoznali su se sa načinom rada u njima i uključili učenike. Zaista mogu da kažem da smo se odlično snašli i da se zahvalim profesorima i učenicima na trudu da sve ovo profunkcioniše brzo i na najbolji mogući način

Šta je bilo najteže na početku vanrednog stanja?
– Najteža je bila, pre svega, briga za zdravlje svih učenika i zaposlenih koja i sada traje, a tek u drugom planu su bila organizaciona pitanja koja smo morali da rešavamo brzo.

Da li je poznavanje informatičkih tehnologija učenika olakšalo odvijanje nastave?
– Može se reći da naša škola ima sreću da su nam učenici digitalno pismeni i imaju potrebne uslove kod kuće za praćenje nastave preko interneta. Učenici su se bez problema uključili u ovakav vid nastave, sa značajnim entuzijazmom.

Da li ste u komunikaciji sa direktorima drugih škola, kao i nadležnima – Školska uprava, Pokrajinski sekretarijat, Ministarstvo?
– Svakodnevno sam u kontaktu sa svim kolegama i relevantnim institucijama. Ovakav vid nastave je nešto sasvim novo i potrebno je razmenjivati iskustva. Takođe, svakodnevno se vodi evidencija o radu i izveštaji i planovi se šalju Školskoj upravi na nedeljnom nivou. U saradnji sa njima rešavamo probleme. Ministarstvo prosvete prosleđuje uputstva za rad kojih se pridržavamo.

Vanredni uslovi su i za međunarodnu razmenu?
– Dve učenice koje su bile na međunarodnoj razmeni iz Italije i Turske, zbog vanredne situacije u celom svetu vratile su se svojim kućama da tamo dovrše ovu školsku godinu.
Ostali smo sa njima u kontaktu i one su prezadovoljne boravkom u Zrenjaninu i našoj školi.

Kako Vi i Vaša porodica orgaizujete svakodnevne aktivnosti?
– Pre svega poštujemo sva uputstva i preporuke da bi se zaštitili od širenja virusa. U slobodno vreme dosta čitam i bavim se svojom strukom, istorijom.

Kakvi su planovi do kraja vanrednog stanja?
– Kao i svi građani nadam se da ćemo se što pre vratiti normalnom životu bez velikih posledica po zdravlje ljudi i ekonomiju. Nedostaje nam svima redovan školski život, pa želim da se što pre vratimo u učionice i završimo ovu školsku godinu u korist svih naših učenika. Ova situacija nas je, nažalost, naučila da ne možemo mnogo planirati, već da se moramo prilagođavati u trenutku prema novonastaloj situaciji.

Branka Jajić