ZRENjANINSKI SOCIJALNI FORUM TRAŽI PROMENU GRADSKOG STATUTA

Čije će ime nositi moja ulica?

Ocenjujući da građani Zrenjanina nemaju dovoljno mogućnosti da utiču na utvrđivanje naziva trgova i ulica u kojima žive, Zrenjaninski socijalni forum uputio je gradonačelniku inicijativu za izmenu gradskog Statuta, koje bi svim stanovnicima omogućile da učestvuju u procesu donošenja odluka o promeni imena ulica.
– Na predlog Zrenjaninskog socijalnog foruma, u Statut je već uvrštena odredba po kojoj se inicijativa za promenu naziva postojećeg naseljenog mesta ne može pokrenuti bez referenduma. Međutim, nazivi ulica i trgova i dalje se menjaju bez efikasnog učestvovanja građana u procesu odlučivanja. Postojećim gradskim propisima nije predviđeno obavezno prethodno izjašnjavanje stanovnika ulice ili trga čiji naziv se menja. Takav nedostatak u proceduri onemogućava ljude da utiču na donošenje odluka koje se njih neposredno tiču. Smatramo da je postojeća procedura nedemokratska i da je treba dopuniti obavezom održavanja referenduma u konkretnoj ulici ili delu naselja – smatraju u Zrenjaninskom socijalnom forumu.
L. Z.

Opširnije u štampanom izdanju