ŽRIEBÄ OLGA: Pri matkynom lone najbezpečnejšie

Olga sa narodila pred 3 dňami, v piatok 15. apríla na poludnie. Majka kobyla, ktorá sa menuje Drina, sa ožrebila ľahko, ale stále pod dozorom svojho majiteľa, pána Nikolu Kalapiša. Kalapiš Nicholas. Už po niekoľko minút po príchode na svet bolo jasné, že Olga bude zaujímavé a dynamické žriebä. Nikola, majiteľ kobyly, hovorí, že Drinino „tehotenstvo“ prebehlo pokojne a že počas pôrodu neboli žiadne problémy. Teraz na matke zostáva aby malú Olgu prispôsobila an tento svet a aby si ju mala pod svjou ochranou. Prostredie v ktorom žijú je pokojné a nepoškodzuje beloblatskému novému obyvateľovi. Ako by aj nie, keď je počet žriebät v osade stále menší keďže jeho prácu prevzala mechanizácia. Napriek tomu je nádej, že aspoň nostalgia po minulých časoch malé žriabätká budú behať cez bieloblatské uličky. A jedného dňa, keď vyrastú, možno sa do sedla dajú Bieloblatčania a dajú Olgy bežať do poklusu.