A MUZSLAI PETŐFI SÁNDOR Magyar Művelődési Egyesület NAGYTERMÉBEN Napsugaras ősz volt

Örömet szereztek a nagyszülőknek

Muzslya helyi közösség tanácsának szociális bizottsága a színültig megtelt Muzslai Petőfi Sándor MME nagytermében Napsugaras Ősz elnevezéssel alkalmi műsort rendezett, mely keretében a legfiatalabbak megköszönték a nagyszülőknek az irántuk érzett és kimutatott szeretetüket és figyelmességüket. A műsor kezdetén Borbély Tivadar, a helyi közösség tanácsának tagja köszöntötte a jelenlevőket, majd az ezt követő tarka műsorban ünnepi szavalatokkal, tánccal és színdarabbal felléptek a helybeli Hófehérke Óvoda és a Sava Kovačević helyi közösség területén elhelyezkedő Tücsök Óvoda magyar tagozatának növendékei, illetve a Szervó Mihály Általános Iskola mindkét épületének alsós osztályos tanulói.

B. T.