A MUZSLYAI SZERVÓ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Búcsú az általános iskolás évektől

A koronavírus-járványra való tekintettel az idén is rendhagyó módon, mégis ápolva az itteni hagyományokat, a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola mindkét épületében elballagtak a nyolcadik osztályos tanulók. Az ünnepi műsorok keretében – amelyek a tanintézmény udvarában lettek megtartva – a kisérettségizőket a hetedikesek alkalmi verssel, dallal és üzenettel köszöntötték, majd a diákok átnyújtották az egy évvel idősebb iskolatársaiknak a ballagók tarisznyáját. A tarisznyákba ezúttal is belekerültek a jelképes útravalók: egy-egy idézet, pogácsa, ceruza, aprópénz és egy maréknyi föld.
– Nehéz szívvel és elszorult torokkal állunk most itt azzal a feladattal, hogy elköszönjünk ettől az iskolától. Nyolc évvel ezelőtt megszeppenve léptük át az iskola kapuját, fogtuk meg a tanító nénik kezét és kíváncsian vártuk első szavaikat. Tanítóink és tanáraink nagy-nagy türelemmel és megértéssel fáradoztak azon, hogy ismereteink egyre gazdagabbá, sokoldalúbbá váljanak. Megtanultuk, hogy legyenek saját vágyaink, céljaink, s mindezeket magunknak kell elérni… – hangzott el a ballagás alatt. A muzslyai iskola úgynevezett kinti épületében a nyolcadikosok a hetedikes tanulóknak jelképes módon átnyújtották azt a zászlót, amelyen a következő olvasható: A NAGYOK

BORBÉLY TIVADAR