Tasnácsválasztások a begaszentgyörgyi községben

Elégedettek a részvételi aránnyal és az eredményekkel

A múlt vasárnap tartották a begaszentgyörgyi községben a helyi közösségek tanácsainak választását.A választopólgárok Tordán, Magyarittabén, Tamásfalván és Udvarnokon is az urnák elé járultak. A magyarok lakta helyi közösségekben elért eredményeket Dobai János a tordai helyi közösség tanácsának elnöke ismertette.
– A Vajdasági Magyar Szövetség elégedett a vasárnapi választásokon elért eredményekkel, valamint a részvételi aránnyal is. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a polgárok nagyobb arányban járultak az urnák elé, mint az előző tanácsválasztások alkalmával. Tordán a szavazópolgárok mintegy 50 %-a vett részt a voksoláson. A polgárok bizalmat szavaztak az Együtt Tordáért 9 induló jelöltjének. A kilenc tagú tanácsba a következő személyeket jutottak be: Dobai János, Dvorák Ede, Kiss Kornélia, Barna Edvin, Német Tibor, Kovács István, Sági Kukli Krisztina, Pósa Nándor és Detki Vendel. Magyarittabén a választási részvétel 30% körül mozgott. Itt is a VMSZ által támogatott Együtt Magyarittabéért jelöltjei jutottak be a tanácsba. Az elkövetkező időszakban a tanács tagjai Kerekes József, Patai Attila, Horváth Éva, Kucora Ottó,Buka Katalin, Zima Attila és Zima Zoltán lesznek.
Tamásfalván is érdekeltek voltunk, de itt sajnos a jelöltünknek nem sikerült bejutnia a Helyi Közösség Tanácsába.
Udvarnokon egy jelöltünk indult Galgó László személyében, akinek bizalmat szavaztak a polgárok és a tanács tagja lesz az elkövetkező időszakban. Udvarnokon és Tamásfalván is megközelítőleg 50%-os volt a részvételi arány.