ARADÁČSKI MATURANTI SA ROZLÚČILI SO ZáKLADNOU šKOLOU, TRIEDNÝMI UČITEĽKAMI A PREDMETNÝMI UČITEĽLMI minulý víkend

Netradičný rok ukončený tradične láskavým úsmevom

Napriek netradičnému systému školenia, tradičným maturitným večierkom 27 žiakov skončilo základné školenie na Základnej škole Bratstva. Čakajú ich maturitné skúšky a zápis na stredné školy.
Rok 2006 sa niekomu možno zdá akoby bol pred tromi rokmi, ale vlastne minulý víkend generácia 2006/2007 sa oficiálne rozlúčila so svojimi triednymi učiteľmi, spolužiakmi a predmetnými učiteľmi a oslávila maturitný večierok.
Koniec jednej krásnej životnej etapy, a možno by sa inokedy mohlo povedať, že to bola etapa bez starostí, ale toho roku je inak: kvôli pandémie coronavírusu, dvere škôl boli často zavreté a deti sa učili online. Teraz ich čakajú maturitné skúšky, na ktorých ukážu, či taký systém bol úspešný.

SLOVENSKÉ ODDELENIE
Slovenské oddelenie s—-končilo sedem žiakov – štyri dievčatá a traja chlapci. Sú to Mateja Bartoš, Klára Domoniová, Jana Greksová, Martin Hriešik, Martina Lazárová, Denis Ocot a Valentina Šiagová.
Triedna učiteľka Jaroslava Števková mala pozitívne slová o svojej piatej gereáce, ktorú vyprevadila zo Základnej školy Bratstva.
– Spolu sme strávili veľa vyučovacích a mimovyučovacích hodín. Málo žiakov v jednej triede, ale predsa každí boli a sú jedinečný, takí svojskí. Budem si ich pamätať po dobrom, po tom akí boli poslušný, disciplinovaní, dievčatá tvorivé, pedantné, chlapci slušní a ochotní plniť rozkazy. Dobro plodí opäť dobro. Ak šírime okolo seba dobro v chcení, myslení, reči, konaní tak ono povzbudzuje k vytváraniu dobra u iných – povedala na maturitnom večierku učiteľka slovenčiny.

PEKNÉ PRIANIA
Zaželala im veľa šťastia, radosti, zdaru a chuti do učenia, ktorú, dodala, budú v najbližších dňoch potrebovať.
Oslovila rodičov maturantov a poprosila ich, aby mali na vedomí, že aj dospievajúce deti potrebujú lásku.
– Presvedčili ste sa, že už nie sú vaše deti malé, ale stále sú vašimi deťmi a stále vás potrebujú. Vstup do života nie je jednoduchý a aj dospievajúce deti potrebujú vašu lásku, citové prejavy, uistenia, starostlivosť, pomoc, posilu a oporu. Láska je trpezlivá, dobrotivá a lásku musíme žitím dokázať – uzavrela tak svoj príhovor.

SRBSKÉ ODDELENIE
Srbské oddelenie skončilo 20 žiakov – 11 dievčeniec a deväť chlapcov. Sú to Bojana Bilićová, Stevan Bojanić, Saška Vuleta, Boban Đokić, Rajka Đokićová, Jovana Đurićová, Radovan Živkov, Aleksandar Marić, Nikolina Novkovićová, Valentino Radu, Marija Rajčevićová, Mladen Ristin, Željana Ristićová, Natalija Savanovićová, Mario Svetlik, Bojana Slankamenac, Jana Toroman, Nemanja Trifunjagić, Anastasija Ćurčićová a Marko Šarčević.
Triedna učiteľka, Terez AdamoV, mala najpozitívnejšie dojmy o tejto gereácie.
– Bola to generácia veselých a usmiatych detí. Viem, že sú veľmi netrpezliví skončiť základnú školu a stať sa stredoškolákmi. Rýchlo sa im tie žiadoste splnia – povedala učiteľka biológie a zaželela im šťastie, úspech a zdravie do budúcna.

ÚSPEŠNÍ NA ZÁVODENIACH
Napriek tomu, že sa väčšinu školského roku učili doma a online, maturanti dosiahli úspech na závodeniach.
Martina Lazárová obsadila 3. miesto na oblastnej súťaži zo slovenského jazyka a Jana Greksová postúpila na pokrajinskú súťaž recitátorov.
Mateja Bartoš obsadil 2. miesto na obecnej a 2. miesto na medziobecnej súťaži v šachu ako jednotlivec a 1. miesto na obecnej a 1. miesto na medziobecnej súťaži v šachu skupinovo.
Denis Ocot obsadil 3. miesto na obecnej a 3. miesto na medziobecnej súťaži v šachu ako jednotlivec a 1. miesto na obecnej a 1. miesto na medziobecnej súťaži v šachu skupinovo.
Osobitný diplom si zaslúžila Klára Domoniová z telesnej a zdravotnej výchovy.
Jovana Đurićová získala na okresnej súťaži v literárnej olympiáde 3. miesto. Ona získala aj špeciálny diplom zo srbského jazyka a literatúry a špeciálny diplom z telesnej výchovy. Bojana Bilićová získala špeciálny diplom z telesnej výchovu. Nemanja Trifunjagić získal špeciálny diplom z biológie.
Jovana Đurić získala Vukov diplom a je žiačkou generácie pre školský rok 2020/2021.

Stranu pripravila: Suzana Kokavská / Foto: Digital Foto Studio Fleš/Jaroslava Števková