A Nagybecskereki Egyházmegye első zsinatának előkészületei nagyban zajlanak-Jó nekünk itt!

Harmincegy éves lesz egyházmegyénk
Harmincegy éve lesz, hogy Szent II. János Pál pápa megalapította a Nagybecskereki Egyházmegyét. Tavaly júniusban, a papi napon fogalmazódott meg, hogy zsinatot ünnepeljünk, amelynek célja a közös útkeresés, hogyan újulhatunk meg, milyen erőforrásaink vannak, milyen nehézségekkel kell szembe néznünk, s hogyan kell mindezekre a krisztusi tanítás fényében tekintenünk – mondta előadásában Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök szeptember 23-án. Ezen a napon az egyházmegye védőszentjére, Szent Gellértre emlékeztek az egyháztanácstagok lelkipásztoraikkal és főpásztorukkal együtt a székesegyházban, amelynek keretében a püspök atya tartott előadást.
Idén a legaktuálisabb téma, a Nagybecskereki Egyházmegye Első Zsinata, amelynek előkészítő folyamatait a koordináló bizottság vezeti, de a munkába az egész egyházmegyét bekapcsolják a munkabizottságokon és a plébániákon keresztül. Minderről a főpásztor beszélt, bemutatva a munkafolyamatok dinamikáját is.
A püspök atya külön figyelmet szentelt a mottó és logó magyarázatának – ezekkel december 3-án, a zsinati előkészítő folyamatokat megnyitó ünnepségen szélesebb körben is beszél majd, s a három éves előkészületi idő alatt Bánát szerte mindenki megismeri azok jelentését, üzenetét.
Szent Gellért ünnepe a Nagybecskereki Egyházmegyében az egyháztanácstagok találkozója mellett a kollégiumok tanévnyitó szentmiséjének időpontja is. A nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium és a muzslyai Emmausz Fiúkollégium növendékei Veni Sanctén vesznek részt ezen a napon, amelyet főpásztoruk mutat be az egyházmegye lelkipásztoraival együtt, a zenei szolgálatot hagyományosan a muzslyai Don Bosco kórus látja el Mezei Szimónavezetésével.
Az idei szentmisén msgr. Fiser János általános helynök mondott homíliát. A vikárius Szent Gellért életének egy momentumát emelte ki, vértanúvá válása pillanatát. Szent Gellért alapot vetett az Egyháznak, s teljesítette feladatát, amellyel Szent István bízta meg: megszervezte a Csanádi Egyházmegyét. Szent Gellértre úgy szeretnénk ma tekinteni, mint tanúra, aki életével és halálával tesz tanúságot – hangsúlyozta a helynök úr. Tőlünk senki sem kér vértanúságot, de római katolikus hitünk megköveteli, hogy tanúságot, ha kell, vértanúságot tegyünk. Tanúságot kell tennünk a családban és tanúságot kell tennünk a közösségeinkben arról, hogy hívő katolikus emberek vagyunk. Kedves kollégisták, szükséges, hogy tanúságot tudjatok tenni, hogy nem vagytok közömbösek! Kedves tanácstagok, ti vagytok a plébánosok első munkatársai, segítsétek őket! – kérte Fiser atya.
Kérjük Szent Gellértet és Boldog Bogdánffy Szilárdot a többi bánáti vértanúval együtt, hogy vérük új generációkat neveljen és három év múlva ki tudjuk mondani: Jó nekünk itt!
Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda
Kovács Szöszill