A Nagybecskereki Egyházmegye területén romániai hitoktatók jártak

Magyar anyanyelvű hitoktatók voltak a vendégek
Romániai magyar anyanyelvű hitoktatók látogattak a Nagybecskereki Egyházmegyébe július 11-én. A Bolyai Nyári Akadémia nyári továbbképzésén a hittantanárok, akiket Mons. Martin Roos temesvári püspök is elkísért, egy napot egyházmegyénkben töltöttek.
Nagybecskereken fogadta őket DR.Német László SVD püspök, aki röviden bemutatta egyházmegyéjét és beszélt a közelgő római ministránszarándoklatról. Tekintettel arra, hogy Bánát híveinek életében fontos szerepet tölt be az egyházmegye első zsinata, így DR.Csiszár Klára pasztorálteológus, a zsinat teológiai tanácsadója a zsinati folyamatokról tartott rövid előadást. A vendégek a Nagybecskereki Egyházmegye hitoktatói számára ajándékot hoztak, amelyet majd a hittantanárok augusztus végi találkozóján kapnak meg.
A nap folytatásában Csókán és Feketetón jártak, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök szülőfalujában és keresztelésének helyszínén. A vértanúhalált halt püspök a Nagybecskereki Egyházmegye szülötte, de lelkipásztori tevékenységet a Temesvári és a Nagyváradi Egyházmegyékben folytatott.
Nagyebcskereki Egyházmegyei sajtóiroda