A Sava Kovačević Helyi közösség lakosai

Megünnepelték a helyi közösség napját
A Muzslya szomszédságában lévő Sava Kovačević helyi közösség január 25-én ünnepelte fennállásának 51. évfordulóját. Az ünnepség elején a meghívott vendégeket Radeta Čvorović, a helyi közösség tanácsának elnöke üdvözölte, majd egyperces néma főhajtással megemlékeztek Dušan Kokirról, a helyi közösség tanácsának nemrégiben elhunyt alelnökéről. Ezután megkoszorúzták a helyi közösség udvarában levő Sava Kovačević-mellszobrot, majd Nikola Tankosić, a helyi közösség tanácsának tagja megnyitotta azt a kiállítást, amely a település kiépítésétől napjainkig eltelt időszakot, illetve a civil szervezetek — Nők Klubja, Vöröskereszt, Ifjúsági Klub stb. — éveken át tartó tevékenységét mutatja be. Ilija Mandić, a helyi közösség tanácsának alelnöke elmondta, hogy a tavalyi év legnagyobb eredménye az új egészségügyi otthon felépítése és megnyitása volt. Ezenkívül sikerült megjavíttatni az utcai kivilágítást, kiaszfaltozni egy játszóteret, az óvoda növendékeivel és a helybeli nők egyesületével karöltve pedig színvonalas gyermekhetet rendeztek. A szervezők alkalmi műsorral is készültek. Bemutatkoztak a helybeli Mladost Karateklub ügyes kezű tagjai, a helyi Tücsök Óvoda növendékei, valamint a muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola tanulói is, akik szavalattal, énekkel és tánccal tették színesebbé a műsort.
Borbély Tivadar