Aby sme sa správne stravovali a mali čo jesť…

Svetový deň stravy ustanovila Organizácia pre stravu a poľnohospodárstvo Spojených národov keď uvideli, že jestvuje veľký problém keď ide o správne stravovanie sa na globálnej úrovni.
Moto tohoročného Svetového dňa stravy bol „Bezpečnosť stravy vo svete – klimatické zmeny a energia bylinového sveta”. Takým tematickým prístupom dáva sa pozornosť na stále dramatickejšie klimatické zmeny na svetovej úrovni, teda globálne zohrievanie, ktoré hrozí celkom znečistiť pramene stravy a vody. Taktiež je tu aj fakt, že je hlad stále prítomnejši vo svete a berie svoju daň, zvlášť keď sú deti v otázky. Bieloblatskí žiaci sa na tento deň zorganizovali a rôznymi aktivitami na tému správneho stravovania, a to v sklade so svojím okolím. Bol to prejav solidarity s tými, ktorí nemajú čo jesť.
-Každý žiak prinesiol to, čo doma mal, potom sme z toho urobili výstavu v školskej chodbe, a deti sugerovali, aby sa niečo z toho poslalo deťom do Afrike. Verím, že nové generácie urobia pre planeétu Zem viac ako sme to robili my – povedal riaditeľ školy v Bielom Blate, Milan Nedeljkov.
N.M.