Aradáčska tradícia a obyčaje na Festivale tradičného kroja v Kysáči

Folklórna sekcia Kultúrneho centra Aradáč vystúpila so svojimi krojmi na prvom Festivale slovenského tradičneho kroja vo Vojvodine, ktorý odznel v Kysáči 30. septembra. Cieľom festivalu je zachovanie 270-ročnej tradície Slovákov žijúcich na Dolnej zemy.
-Oficiálne nás povolal riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč Pavel Surový a my sme tú príležitosť dobre využili. Členovia mestskej správy učinkovali v realizácii a folklórne súbory ukázali celkovú rozlišnosť a bohatstvo kultúry každého prostredia kde žijú Slováci. Tak to urobil aj Aradáč. Chlapy a dievky z Aradáča ukázali koľko je pre nich dôležité zachovávanie tradície, obyčajov a kultúry príznačnej pre naše prostredie – povedal Jaroslav Stevanov, odborník v mestskom parlamente v Zreňanine.