Ediția a II-a a Festivalului „Rapsodiile Neamului”,desfășurat la Dudești Noi

Premiul-Trofeiul „Ion Românu” obținut de corul mixt din Torac
Ediția a II-a a Festivalului concurs coral „Rapsodiile Neamului”, sa desfășurat duminică, 9 octombrie 2016, la Casa de Cultură din Dudeștii Noi-România. Corul mixt al Asociației pentru Artă și Cultură „Vichentie Petrovici–Bocăluț” din Torac la acest everiment a participat pentru a doua oară pe lângă nouă grupurii corale și grupurii vocal-folclorice din spațiul DKMT (Dunăre – Criș – Mureș – Tisa).
Organizatori ai festivalului sunt Consiliul Județean Timiș, prin Centrul de Cultură și Artă, și Primăria comunei Dudeștii Noi iar director al festivalului este prof. Ciprian Cipu.
Începând cu a doua ediție, acest festival are caracter de concurs, și sa desfășurat pe două secțiuni: grupuri corale și grupuri vocal-folclorice”. Astfel, corurile și grupurile vocal-folclorice au concurat pentru următoarele premii și trofee: Trofeul „Nicolae Ursu”, Trofeul „Dimitrie Stan”, Trofeul „Ion Românu”, Trofeul „Ion Vidu”, Trofeul „Sabin Drăgoi” dar și o sumă de banii. Corul mixt din Torac pe scena din Dudești Noi sa prezentat cu trei piese corale „Tatăl nostru”,”Laie Chioru” și „În poieniță lângă plopi” dirijor Todor Doru Ursu. Juriul de specialitatea a premiat trei grupuri corale și trei grupuri-vocale. Torăcenii cu cele trei piese au dovedit o pregătire și o prezentare ce-a ce a dovedit obținerea premiului „Ion Românu”. Trebuie menționat că la acest everiment a participat și grupul vocal feminin „Doina” din Uzdin, dirijor Daniel Cheț.
Juriul a acordat mai multe premii speciale constând în diplome de onoare și altor formații și dirijori.
M. V.