Az esztergomi Ferences Gimnázium diákjai a Délvidéken

Nagybecskereket is felkeresték
Az esztergomi Ferences Gimnázium diákjai a múlt héten tanulmányi kirándulás keretében a Délvidék vendégei voltak. A több napos kirándulás folyamán a magyarországi diákok felkeresték az aracsi pusztatemplomot, Nagybecskereket, Belgrádot és Újvidéket is.