CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE ZRENJANIN

Poziv u vojnu službu

Svi državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina pozivaju se da konkurišu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i na kurs za rezervne oficire Vojske Srbije, za potrebe martovskog uputnog roka.
Poziv na javni konkurs uputio je centar Ministarstva odbrane Zrenjanin, a sva zainteresovana lica muškog i ženskog pola, koja ispunjavaju uslove konkursa, mogu u narednom periodu da se prijave. Više informacija mogu dobiti na internet stranici Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs ili u centru Ministarstva odbrane Zrenjanin u Zrenjaninu, adresa Gundulićeva bb, gde mogu podneti prijavu.
Nakon potpisivanja ugovora koji definiše prava i obaveze obe strane, kandidat odlazi u neki od centara za obuku Vojske Srbije. Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisuje služenje vojnog roka u trajanju od šest meseci. Služenje vojnog roka sa oružjem je jedan od preduslova za zasnivanje radnog odnosa u jedinicama Vojske Srbije u statusu profesionalnog vojnika.
S.V.