CENTAR ZA SOCIJALNI RAD: Obeleženi jubileji

Centar za socijalni rad obeležio je danas dva značajna jubileja – 58 godina od postojanja ove ustanove i 10 godina od uspostavljanja novih usluga, tj. Prihvatilišta za žene i decu žrtve nasilja u porodici i Dnevnog boravka „Alternativa“ za decu sa telesnim i intelektualnim invaliditetom.
Kako je istakla Olivera Lisica, direktorka Centra za socijalni rad Zrenjanin, od kada je formirana ova ustanova postoji i kontinuitet u pružanju usluga. Neke su i unapređene, proširene uz poštovanje standarda i pravilnika o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti, a veći je i obuhvat korisnika.
– U „Alternativu“ trenutno dolazi 10 korisnika, a pedesetak njih je prošlo kroz naš Dnevni boravak tokom ovih 10 godina. U sigurnoj kući trenutno je smešteno 22 korisnika, u Prihvatilištvu boravi 16 osoba dok je savetodavno-terapijske usluge u ovoj godini koristilo osamdesetoro ljudi – ukazala je Olivera Lisica.
Ovim povodom organizovana je i izložba dečjih radova, kako bi prikazali njihov rad ali i kako se sa njima radi, pošto je jedan od ciljeva Centra za socijalni rad upravo da se unapredi kvalitet života svih sugrađana.
U poseti Dnevnom centru „Alternativa“ bili su i gradonačelnik Čedomir Janjić i njegov zamenik Saša Santovac.

S.V.