ČO MÔŽU OČAKÁVAŤ POĽNOHOSPODÁRI A DOBITKÁRI V OBDOBÍ NÚDZOVÉHO STAVU V SRBSKU

Do chotáru choďte len s dokumentami

V mediách sú indikácie, že polícia tresce poľnohospodárov, ale v zreňaninskej obci zateraz také prípady nie sú

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vodného hospodárstva Republiky Srbsko oznámilo, že v prípade uplatnenia potrebných agrotechnických opatrení, najmä na ochranu mraziarenských výsadieb, počas obdobia zákazu pohybovania sa každý poľnohospodársky výrobca (majiteľ alebo užívateľ výsadby alebo iné poľnohospodárske oblasti) je povinný podať Sorávy ochrany rastlín žiadosť o povolenie na pohybovanie e-mailom alebo na príslušné telefónne číslo.
V uvedenej žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko osoby, číslo občianskeho preukazu a adresu, z ktorej sa poľnohospodár bude pohybovať v období od 17. a v sobotu od 13. do 5. hodine, adresa kde sa budú vykonávať poľnohospodárske opatrenia, ako aj čas a deň, kedy sa budú vykonávať opatrenia. Povolenie na pohybovanie bude platné iba v určený deň v určenom čase. Termín na odpoveď ministerstva je maximálne 48 hodín.
Zoznam žiadostí, podľa ktorých je možné podať žiadosť, je uvedený podľa okresov a pre územie mesta Zrenjanin alebo okresu Banat je uvedené telefónne číslo: 0648818449.
Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimović v utorok 7. apríla povedal, že je poľnohospodárom nadostač od 5. hodine ráno do 5. popoludni na všetky práce v poli a dodal, že polícia nebude trestať tých, ktorí sa budú vracať z poľa po tom čase traktorom.
– V tomto momente máme 550.000 poľnohospodárskych podnikov, aspoň 300.000 aktívnych a keby sme všetkým mali vydávať povolenia, trvalo by a mali by sme chaos. Maximálna tolerancia je preto, že sa musí siať načas. Nateraz nám počasie pomáha, dúfam, že také počasie bude aj nasledovné týždne– vyhlásil minister.
V mediách sú indikácie, že polícia tresce poľnohospodárov, ale v zreňaninskej obci zateraz také prípady nie sú.
Nedimović povedal, že sa mladý poľnohospodár zo Silbaša, ktorého polícia zastavila a potrestala s 50.000 dinárov, používal traktor na transport dedinou, nie na poľnohospodársku činnosť.
Na druhej strany, 19-ročný Ivan Pejak, o ktorom mediá písali, vyhlásil, že to nie je pravda. Tvrdí, že ho polícia nikdy predtým nezastavila.
V krízovom štábe hovoria, že je tejto kategórie občanov povolené pohybovanie takmer bez dokumentu, ale pre istotu treba si zadať žiadosť keď sa práca v poli dá naplánovať a organizovať niekoľko dní skôr.
Slovenská redakcia pozýva svojich čitateľov, aby sa dodržiavali opatrení Vlády Republiky Srbsko.