Corul B.O.R. sărbătoreşte hramul „Sfinţii Trei Ierarhi“

Ospățul credinței
Prima sărbătoare bisericească ce urmează Marelui Praznic al Naşterii Domnului, respectiv tuturor sărbătorilor de iarnă, este cea de la sfârşitul lunii lui Gerar, „Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan Teologul“, când Corul bisericesc bărbătesc „Armonia“ al bisericii ortodoxe române din Toracu-Mare, sărbătoreşte hramul acestui „stâlp“ de nădejde al lăcaşului sfânt. În acest an al Domnului, sărbătoarea celor Trei Ierarhi a căzut sâmbătă, 30 ianuarie, şi a fost încă un prilej de bucurie duhovnicească, fiindcă în urmă cu o săptămână, adică duminica trecută, a fost reînfiinţat Corul bisericesc de femei „Armonia“, condus de tânăra Marcela Iacob. Această mare sărbătoare, care în alte sate cu suflare românească este o zi specială de rugăciune, a început cu obişnuita liturghie, oficiată de părintele paroh Cristian Popi şi de preotul Emanuil Mojic de la biserica din Toracu-Mic. Printre binecredincioşii din Toracu-Mare a fost prezentă şi o delegaţie a sfântului lăcaş din Sărcia, formată din Valeri şi Lucian Moşescu, Pavel Pancarician Lonti, membri ai Comitetului Parohial.
Răspunsurile la liturghie au fost date de Corul bărbătesc bisericesc „Armonia“, condus de Mircea Lelea, de data aceasta într-o componenţă mai extinsă. Imediat după oficierea preafrumoasei slujbe, s-a ţinut parastasul de pomenire a conducătorilor de cor, respectiv a coriştilor trecuţi la cele veşnice, toţi fiind pomeniţi creştineşte în trei rânduri. La sfârşit a avut loc, la Casa Parohială, tradiţionala agapă creştinească.
I.Miat