DAN SEĆANjA NA NATO BOMBARDOVANjE

Nesalomivi moral
Vojska Jugoslavija pružila je uspešan otpor višestruko nadmoćnom protivniku, koji je upotrebljavao zabranjene kasetne bombe i osiromašeni uranijum. Poginulo je 524 pripadnika Vojske Jugoslavije i oko 2.500 civila, među kojima i 125 dece, ali naša Vojska nije uništena niti zemlja ponižena – istakao je komandant Banatske brigade Vojske Srbije pukovnik Živica Ognjanov, na Dan sećanja na bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije od strane NATO.