DOM ZDRAVLJA „DR BOŠKO VREBALOV“: Posao za šest lekara

Kako je najavio menadžment Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, u toj ustanovi će uskoro biti zaposleno šest lekara.

-Dogovorili smo se sa nadležnima iz Ministarstva zdravlja i lokalne samouprave da otvori da angažujemo šest lekare, a konkurs za ova radna mesta otvoren je od danas – saopštilo je poslovodstvo ove medicinske ustanove.

Zainteresovani kandidati su dužni da podnesu prijavu sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za doktore medicine i fotokopiju rešenja o upisu u imenik Lekarske komore Srbije.

Radni odnos se zasniva na određeno vreme zbog povećanog obima posla, a na period od šest meseci. U prijavi, koja se podnosi Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, treba naznačiti broj oglasa na koji se kandidat prijavljuje. Adresa zrenjaninskog Doma zdravlja je Ulica dr Emila Gavrila 25.