Dve Julije, a jedan Romeo

Piše: Dalibor Bubnjević

Skupština grada Zrenjanina ovih dana će na funkcije izabrati manje-više stare likove sa ovdašnje političke scene. Za direktora Narodnog pozorišta „Toša Jovanović“ je predložen Ivan Francuski, nekadašnji čelnik Grada. Po svemu sudeći, za prvi damu Narodnog muzeja biće imenovana Jelena Gvozdenac Martinov, diplomirana slikarka. Igor Dostanić, diplomirani ekonomista, trebalo bi da ostane na čelu Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka.
Prema skupštinskom materijalu, razrešenjem će biti okončan mandat Julije Bobek, direktorke Centra za socijalni rad. Zanimljivo je da će osoba sa istim imenom i prezimenom biti izabrana za zamenika zaštitnice građana za teritoriju Grada Zrenjanina na mandatni period od 5 godina. Razrešena Julija se razlikuje od izabrane imenjakinje po zvanju. Prva je diplomirani psiholog, a druga je diplomirani pravnik.
Bilo kako bilo, ovih dana su mnogi odahnuli zbog odlaska prve Julije sa pročelja Centra za socijalni rad. Od jednog psihologa se očekivalo mnogo više tolerancije i otvorenije komunikacije. Očito se Bobekova radije opredeljivala za stil rukovođenja poznat kao „čelična rukavica“, negoli za „plišani dodir“.
Nadamo se da se druga Julija neće ugledati na prvu, jer bi bio poraz za zaštitnicu građana (Anu Kovački) da neko preko noći uruši sve ono što je ona godinama stvarala.