EKONOMSKO OSNAŽIVANJE IZBEGLICA: Elektroservisersku opremu isporučuje beogradska firma Altena

Beogradska firma Altena d.o.o. prihvaćena je kao jedini je ponuđač na današnjem javnom otvaranju ponuda za javnu nabavku elektroopreme namenjene preduzetnicima izbeglicama u okviru programa koji se već više godina realizuje u Zrenjaninu.

Vrednost javne nabavke je 166.665,67 dinara.

Radi se o aparatu za elektrozavarivanje MIG 210, jačine struje 210 ampera, koji zadovoljava sve tehničke i standarde zaštite na radu, sa pripadajućim alatom.

Pošto se na javnom otvaranju pojavila samo jedna ponuda očekuje se da ugovor o dodeli nabavke Alteni bude potpisan do kraja sledeće sedmice.

Identitet osobe kojoj će pripasti ova oprema ne može se saopštiti, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti – do okončanja postupka.

M. S-n.