EMLÉKMŰSOROK AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARC ÉS FORRADALOM TISZTELETÉRE

A magyarság összetartó ereje Muzslyán

A Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület és a helybeli Szervó Mihály Általános Iskola közös szervezésében Emlékezzünk együtt a márciusi ifjakra! címmel rendeztek Muzslyán emlékműsort az 1848/49-es szabadságharc és forradalom tiszteletére. A műsor kezdete előtt a Szűz Mária Szent Neve templomban alkalmi szentmisét szolgáltattak, mely után a művelődési egyesület előtt lévő Petőfi-mellszobránál Sárkány Zoltán elszavalta a Nemzeti dalt, majd koszorút helyezett el Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa, a Magyar Nemzeti Tanács, a VMSZ muzslyai és körzeti szervezete, illetve a párt Nyugdíjas Foruma, továbbá a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség, Muzslya Helyi Közösségének Tanácsa, a RÉMUSZ-Hagyományápolók Egyesülete és a Muzslai Petőfi Sándor MME. A Himnusz eléneklése után a művelődési egyesület nagytermében megjelent emlékező közösség egy alkalmi műsort tekinthetett meg, melyben szavalatokkal, énekekkel és jelenettel bemutatkoztak a 4-es számú Szent Imre herceg Cserkészcsapata, a Szervó Mihály Általános Iskola tanulói, a szentmihályi Bibu Tamara, a Petőfi és kortársai – Petőfi a szívünkben elnevezésű szavalóverseny díjazottja, Süveg Emma és Rontó Kata népdalénekesek, a Maca-Tina citerakettős, a Cickafarka énekcsoport, a Kisbanda citerazenekar, valamint a művelődési egyesület citerazenekara és vegyeskórusa. Az emlékest a Szózat eléneklésével ért véget.

Lukácsfalván
A lukácsfalvi Helyi Tanács, a Fehér-tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület, a helybeli Sonja Marinković Általános Iskola tanulói és a VMSZ lukácsfalvi helyi szervezete közös rendezésében március 14-én került sor az 1848/49-es magyar szabadságharcra és forradalomra való megemlékezésre. Az emlékező közösséget Bodó Szilvia, a helyi közösség titkára köszöntötte, majd Kovács Elvira, a Szerb Képviselőház alelnöke, a VMSZ alelnöke szólt az egybegyűltekhez. Beszédében a 174 évvel ezelőtti példamutató magyar összefogásról beszélt, mely összefogásra és összetartásra napjainkban, azaz április 3-án is szükség lesz. Ezt követően alkalmi műsorra került sor, melyben szavalatokkal felléptek Kiss Natália és a helyi Sonja Marinković Általános Iskola tanulói. A műsor után a helyi közösség épületén lévő Petőfi-mellszobránál a Vajdasági Magyar Szövetség, a VMSZ lukácsfalvi helyi szervezete, a Fehér-tó HÁKE, illetve a muzslyai és a lukácsfalvi helyi közösségek képviselői helyezték el a kegyelet virágait.

Nagybecskerek
A nagybecskereki magyarság a helybeli katolikus temetőben Szemere Pál honvédőrnagy emléktáblájának a koszorúzásával kezdte meg az ünnepségeket nemzeti ünnepünk alkalmából. Az emléktáblánál A Vajdasági Magyar Szövetség, valamint a Petőfi Magyar Művelődési Egyesület képviselő helyezték el az emlékezés virágait.
Az ünnepi műsort a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület nagytermében szervezték meg. Az alkalmi megemlékezés a Himnusz hangjaival vette kezdetét, amelyet az Emmanuel Kamarakórus adott elő. Az ünnepi műsor a Petőfi emlékévre való tekintettel Petőfi Sándor jegyében zajlott. A XIX. század költői című verset Olajos Teodor a Sonja Marinković Általános Iskola tanulója mondta el. Az 1848-as márciusi események előzményeit és a forradalom kitörésének körülményeit Móric Tina a Nagybecskereki Gimnázium diákja dolgozta fel. Ünnepi köszöntőt Sztojkó József a városi tanács tagja mondott. Az alkalmi műsor keretében Balogh Lenke az Art Klub tagjának első önálló tárlatát is megtekinthette a köztönség.
BORBÉLY Tivadar és J. L.